14763  

việc làm nhan vien thu mua

  

Sales Executive (Nhân viên thu mua hàng )

Cong ty CP Mua Sam 247 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu mua hàng (Purchasing)

Cong ty TNHH TM DV Le Anh Thu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DVTMSX THOI TRANG THE - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ thu mua

Cong ty TNHH Atiso Da Lat Lam Vien - Lâm Đồng

Nhân viên thu mua 25

Namae Vina Electronics - Hải Dương

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua vật tư 26

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Vinh

Nhân viên thu mua vật tư

Cong ty TNHH Thiet Ke XD Kien An Vinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Cong ty Co Phan One Mart - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Vinh

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (Kiêm Thủ Kho)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua - Ngành Thời Trang May Mặc 12

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua - Ngành Thời Trang May Mặc

Cong ty TNHH TM - SX Ho Nguyen - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>