11482  

việc làm nhan vien thu mua

  

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua Thời Trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua hàng thời trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu mua thời trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Mua

Cong ty CP Benh Vien Quoc te Dong Nai - Biên Hòa

Nhân viên Thu Mua & Giao Nhận (Nhân Viên Supply Chain)

Hà Nội - Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu mua

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua & Giao Nhận (Nhân Viên Supply Chain)

Bình Dương - 8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (thép xây dựng)

Cong ty TNHH Staz Viet Nam (Daehan Steel) - Việt Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu Mua & Giao Nhận (Nhân Viên Supply Chain)

Hà Nội - Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua (purchasing Staff)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Thu Mua

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua

Cong ty Paris Baguette Vietnam - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>