13677  

việc làm nhan vien thu mua

  

Sales Executive (Nhân viên thu mua hàng )

Cong ty CP Mua Sam 247 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu mua hàng (Purchasing)

Cong ty TNHH TM DV Le Anh Thu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DVTMSX THOI TRANG THE - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ thu mua

Cong ty TNHH Atiso Da Lat Lam Vien - Lâm Đồng

Nhân Viên Thu Mua - Cung Ứng Hàng Hóa 26

Vien May Tinh Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua - Cung Ứng Hàng Hóa

Vien May Tinh Viet Nam - Việt Nam

Nhân viên thu mua hàng 14

CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN MOT THANH VIEN FOUR - Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Thu Mua- Cung Ứng Hàng Hóa

VIEN MAY TINH VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Lưu Loát tiếng Trung) 20

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Nha Trang

Nhân Viên Thu Mua (Lưu Loát tiếng Trung)

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên thu mua

Hà Nội

NHÂN VIÊN THU MUA 20

Cong ty TNHH Taisun Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Dừa Trái

Bến Tre

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 6.500.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Xnk

Tp Hồ Chí Minh

05 Nhân Viên Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua Hà Nội, Hồ Chí Minh: 04 Người

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Cong Ty Co Phan Dia Oc Dai Quang Minh - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua

CONG TY CO PHAN DIEU THUONG - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>