12399  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân viên thu mua ngành thời trang 21

Cong ty TNHH Cung Mua - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu Mua thời trang

Cong ty co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua hàng thời trang

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Thời Trang

Cong Ty Co Phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Thời Trang

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên bộ phận Thu mua

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong Ty TNHH ITALISA VIET NAM - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua - Phòng Tổng Hợp

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua/ kiểm tra chất lượng gỗ

Đồng Nai - Bình Dương

Nhân Viên Thu mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Bộ Phân Thu Mua

Đồng Nai - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (Purchaser)

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>