22274  

việc làm nhan vien thu mua

  

Sales Executive (Nhân viên thu mua hàng )

Cong ty CP Mua Sam 247 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua nguyên liệu

Cong ty CP thu y xanh Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thu mua

Cong ty CP thu y xanh Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên Thu mua hàng (Purchasing)

Cong ty TNHH TM DV Le Anh Thu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu mua làm việc tại Gia Lâm

Cong ty Co phan Thu Y Xanh Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH San xuat Thuong Mai Dien Tu Vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ thu mua

Cong ty TNHH Atiso Da Lat Lam Vien - Lâm Đồng

Nhân viên thu mua

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DVTMSX THOI TRANG THE - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Thuong Mai Dich Vu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua 14

Cong ty TNHH San xuat thuong mai dien tu vien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng 08

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư (Tuyển Gấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu mua

Cong ty CP DV- TM- GT Phuc Nguyen - Tp Hồ Chí Minh

Cần Tuyển Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Tuyển Gấp Nhân Viên Thu Mua Hàng Hóa

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>