16271  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH Noi That Nem - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH Noi That Nem - Tp Hồ Chí Minh

Cần tuyển gấp 01 Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài

Cong ty Co Phan XNK Cong Nghiep Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua tiếng hoa

Cong ty TNHH TM Ha Lo - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua 21

CONG TY TNHH DV - TM - SX VIET SIN - Tp Hồ Chí Minh

Gấp] Tuyển Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Thu Mua

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Cong Ty Co Phan Chan Nuoi C.P.Viet Nam -Nha May - Biên Hòa

Nhân viên thu mua (Tiếng Trung) 19

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Hà Nội

Nhân viên thu mua (Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chánh Kiêm Thu Mua

Khánh Hòa - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>