15660  

việc làm nhan vien thu mua

  

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Ngành May

CONG TY SANG TAO VA NHAN VAN - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Ngành May

CONG TY SANG TAO VA NHAN VAN - Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Thu Mua Vật Tư Ngành May

CONG TY TNHH MTV SANG TAO VA NHAN VAN - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Phòng Thu Mua (Purchasing)

Cong ty TNHH Dich Vu Thiet Bi Vien Thong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Thu Mua (Purchasing)

Cong ty TNHH Dich Vu Thiet Bi Vien Thong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Phòng Thu Mua (Purchasing)

Cong ty TNHH Dich Vu Thiet Bi Vien Thong Viet - Tp Hồ Chí Minh

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Thu Mua

CTY TNHH MOT THANH VIEN DV BAO VE THANG LONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Thu mua

Cong Ty Co Phan Dau Tu Vien Ngoc Moi - Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương

Kinh doanh - Nhân Viên Thu Mua

Bong Sen Yamachi Co,. Ltd. - Tp Hồ Chí Minh

Purchasing Officer/ Nhân viên thu mua

Khánh Hòa

Nhân Viên Thu Mua / Purchasing Staff

Hải Phòng

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Tat ca Muc luong - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH DAU TU QUAN LY CITITEL - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Hoa)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) - 1 vị trí

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng, Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN THU MUA NGUYÊN LIỆU

Bình Định

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Đông Nam Bộ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN THU MUA

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>