14017  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân viên thu mua ngành thời trang 21

Cong ty TNHH Cung Mua - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua

Cong ty Co Phan ChiLai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 3.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua NVL ngành ba lô, túi xách 27

Cong ty TNHH INS VINA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chánh Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tây Ninh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Vật Tư

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Hóa Chất (Biết Tiếng Anh)

Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kĩ Thuật, Qc, Thu Mua

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua 25

Cong ty Co phan SHC Viet Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>