12317  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH CUNG MUA - Việt Nam

Nhân viên thu mua (Purchasing staff) 19

Cong ty TNHH Am Thuc Ly Hoang Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Thực Phẩm Nhà Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Nhân Viên Thu Mua Nguyên Liệu

Bình Định - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Tiếng Hoa ( Nam)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua - Xuất Nhập Khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch - Thu Mua (Staff/ Senior) 18

CareerLink's Client - Đồng Nai

Nhân viên thu mua biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kế Hoạch - Thu Mua (Staff/ Senior)

CareerLink's Client - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Tây Ninh

Nhân Viên Thu Mua Thực Phẩm Nhà Hàng Tại Quận 3

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Nước Ngoài (Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH PouYuen Viet Nam - Việt Nam

Nhân viên thu mua 15

VNP Group - Cong ty Co phan Vat gia Viet - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>