10299  

việc làm nhan vien thu mua

  

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kinh Doanh (Thu Mua Thời Trang)

Cong ty Co phan Sieu Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH SX - CN VIET DELTA - Tp Hồ Chí Minh

J1498 ] Nhân viên thu mua

Tp Hồ Chí Minh - 700-850 $ một tháng

J371 ] Nhân viên thu mua

Bình Dương - 450-600 $ một tháng

J1366 ] Nhân viên thu mua kiêm thông dịch

Bình Dương - 500-650 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua hàng

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

NHÂN VIÊN THU MUA

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Đông Nam Bộ - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN THU MUA VÀ KIỂM TRA HÀNG NÔNG SẢN

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Thu Mua/ Nhân Viên Mua Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua, Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

NHÂN VIÊN THU MUA

Hà Nội

NHÂN VIÊN THU MUA

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Long An

NHÂN VIÊN THU MUA TỔNG HỢP

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>