18074  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua kiêm quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH Nhan Xanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Thu Mua (Nam)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân viên thu mua hàng ho'a

Cong ty cỏ phàn kinh doanh thuong mại Huy Tua'n - Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Hàng Ho'a

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua

Lâm Đồng

Quản Lý Thu Mua/ Nhân Viên Thu Mua

Cần Thơ

Nhân Viên Thu Mua - Phát Triển Thị Trường

Hà Nội

Nhân Viên Dự Án Erp (mảng Thu Mua/mảng Vận Hành Siêu Thị)

Hà Nội

Nhân viên thu mua 28

Cong ty TNHH Ti No Viet Nam - Hà Nội

Nữ Nhân Viên Phòng Thu Mua (Biết Tiếng Nhật)

Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua Xuất Nhập Khẩu (Tiếng Anh)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nam Nhân Viên Kỹ Thuật Thu Mua

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>