14523  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân Viên Thu Mua 24

CONG TY TNHH CUNG MUA - Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị) 18

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị)

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH CUNG MUA - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị) 30

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Sales Executive (Nhân viên thu mua hàng )

Cong ty CP Mua Sam 247 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu mua hàng (Purchasing)

Cong ty TNHH TM DV Le Anh Thu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua (kênh siêu thị)

Cong ty TNHH Cùng mua - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua/ Mua Hàng Vật Tư/ Purchaser

Cong ty TNHH Daewon Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DVTMSX THOI TRANG THE - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ thu mua

Cong ty TNHH Atiso Da Lat Lam Vien - Lâm Đồng

Nhân viên văn phòng ( thu mua) 25

Golden Lotus Healing Spa Land - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua nước ngoài

Cong ty TNHH Sapai - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

01 Nhân viên thu mua

Long An

Nhân Viên Thu Mua Xnk

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phòng Công nghệ và KCS - Thu mua 24

Cong ty CP Tu van HTC - Hà Nội

Nhân Viên Vật Tư (Thu Mua) 24

CONG TY CO PHAN KIEN TRUC VA NOI THAT PLATINUM - Tp Hồ Chí Minh

H329 ] Tuyển gấp Nhân viên thu mua

Hải Phòng - 450-550 $ một tháng

H359 ] nhân viên thu mua(Trợ lí)

Hải Dương - 400-500 $ một tháng

J371 ] Nhân viên thu mua

Bình Dương - 450-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>