13574  

việc làm nhan vien thu mua

  

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị) 18

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị)

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

CONG TY TNHH CUNG MUA - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua (kênh siêu thị) 30

CONG TY TNHH CUNG MUA - Tp Hồ Chí Minh

Sales Executive (Nhân viên thu mua hàng )

Cong ty CP Mua Sam 247 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (kênh siêu thị)

Cong ty TNHH Cùng Mua - Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu mua hàng (Purchasing)

Cong ty TNHH TM DV Le Anh Thu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua (kênh siêu thị)

Cong ty TNHH Cùng mua - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua/ Mua Hàng Vật Tư/ Purchaser

Cong ty TNHH Daewon Thu Duc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hỗ trợ thu mua

Cong ty TNHH Atiso Da Lat Lam Vien - Lâm Đồng

Nhân viên thu mua

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DVTMSX THOI TRANG THE - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh - nhân viên thu mua 22

Cong ty TNHH Xuat Nhap Khau Tri Nhan Tam - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN VẬT TƯ - THU MUA (PURCHASER)

Buôn Ma Thuật

Nhân viên thu mua giỏi Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Cán bộ mặt hàng/Nhân viên Thu mua

Cong ty Co phan Dau tu Mat Troi Viet ( - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua biết tiếng hoa

Cong ty TNHH Dah sheng Viet Nam - Đồng Nai

Nhân Viên Kinh Doanh - Thu Mua

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN VẬT TƯ - THU MUA (PURCHASER)

Buôn Ma Thuật

trang:     1 | 2 | 3    >>