24370  

việc làm nhan vien san xuat tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Thu mua sản xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Sản Xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Hai Linh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kiêm hỗ trợ sản xuất

Cong ty co phan phat trien san xuat va XNK - Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Sản Xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Sản Xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Sản Xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Nhân viên sản xuất tại xưởng

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất

Co so san xuat To Tuong Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Cơ Khí

CONG TY TNHH SAN XUAT & THUONG MAI HUY TOAN - Hà Nội

Nữ Nhân viên sản xuất Bắp rang bơ

Co so san xuat Bap Rang Bo Tuyet Mai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng máy sản xuất

DOANH NGHIEP TU NHAN DUNG DONG - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng sản xuất.2

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau ETOP - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất

Cong Ty CP Xuat Nhap Khau ETOP - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kinh Doanh - Sl: 02 Người

Cong Ty Co Phan Khoang San Pha Le - Hà Nội

Nhân viên sản xuất giao nhận

Cong ty co phan kinh doanh che bien nong san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất - Giao nhận

Cong ty co phan kinh doanh che bien nong san - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kinh doanh - QC - sản xuất

Cong ty TNHH SungShin Vina - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kinh doanh - QC - sản xuất

Cong ty TNHH SungShin Vina - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kinh doanh, QC, sản xuất

Cong ty TNHH SungShin Vina - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>