15215  

việc làm nhan vien san xuat tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Văn Phòng - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Cong ty TNHH San Xuat va Thuong Mai Hai Long - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ Nhân viên sản xuất Bắp rang bơ

Co so san xuat Bap Rang Bo Tuyet Mai - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự phụ trách quản lý sản xuất (Nam)

Cong ty TNHH mot thanh vien DV TM XNK Binh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nam nhân viên hành chính nhân sự phụ trách quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien DV TM XNK Binh - Hà Nội

Nam nhân viên hành chính nhân sự phụ trách quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien DV TM XNK Binh - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Và Đóng Gói Bánh Kẹo

Cong Ty Co Phan XNK Va DVTM Hong Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

] Nhân viên sản xuất

Hà Nội - 350-500 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (yêu Cầu Tiếng Nhật)

Hà Nội - 950-1.400 $ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Lắp Đặt - Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Hà Nội

Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất

Hà Nội - Hưng Yên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê Điều Độ Sản Xuất

Hà Nội

BN] Nhân Viên Sản Xuất ($500-$1000)

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hải Long

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>