17212  

việc làm nhan vien san xuat tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên tổ trưởng - Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Trung Dung - Hà Nội

Nhân viên vận hành máy sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất bao bì 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất bao bì đơn lớp

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổ trưởng - Quản lý sản xuất 20

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất bao bì

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất 19

Cong Ty TNHH Dau Tu Thuong Mai va San Xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổ trưởng - Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổ trưởng - Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Trung Dung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Vận Hành Máy Ép Nhựa

CONG TY TNHH SAN XUAT & THUONG MAI HUY TOAN - Hà Nội

Nhân viên sản xuất đồ chơi

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất đồ chơi bằng thạch cao

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua Sản Xuất

Cong ty TNHH Xuat nhap khau va Dau tu san - Hà Nội

Nhân viên sản xuất tại xưởng

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất

Co so san xuat To Tuong Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất đồ chơi

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất đồ chơi bằng thạch cao

Co so san xuat do choi Ngoc Binh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>