722  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên lập kế hoạch sản xuất

Cong ty co phan dau tu Chau Minh ASIA - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếng Nhật phòng sản xuất

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bắc Ninh ] Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 400-600 $ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất 08

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Sản xuất)

Bắc Ninh

Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung (Sản xuất)

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 04

Cong ty TNHH Cong nghe Daol - Bắc Ninh

Công ty TNHH Teratron tuyển dụng 10 Nhân Viên Sản Xuất (Nữ)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên Kỹ thuật sản xuất

Cong ty Co phan Nhua Rang Dong - Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>