1026  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên kế toán sản xuất (gấp)

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất 29

Cong ty TNHH Jworld vina - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Jworld Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lí sản xuất 24

Cong ty TNHH e- Litecomvina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lí sản xuất

Cong ty TNHH e- Litecomvina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên văn thư tại bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CONG TY TNHH HA NOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong Ty TNHH Eunsung Electronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng sản xuất

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất - thi công

Cong ty TNHH Noi that C.O.T - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>