2002  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ trách kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Làm Việc Tại Bộ Phận Sản Xuất)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Làm Việc Tại Bộ Phận Sản Xuất)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Làm Việc Tại Bộ Phận Sản Xuất)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

AAC Technologies - Bắc Ninh

Tuyển Gấp: Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên kiểm soát chất lượng quy trình sản xuất (IPC)

Cong ty TNHH Duoc pham Usapha - Bắc Ninh

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng Quy Trình Sản Xuất (ipc)

Bắc Ninh

Nhân viên bộ phận sản xuất (Nữ)

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Ethertronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên bộ phận sản xuất (Nữ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH DooSung Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất,lắp đặt cửa nhôm định hình, cửa nhựa

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>