Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 890 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Thống Kê - Phân Tích Số Liệu Cho Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Tiến Độ Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (production Planner)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>