Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 650 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Dây Chuyền Sản Xuất

Tieng Viet - Bắc Ninh

Nhân Viên Thống Kê - Phân Tích Số Liệu Cho Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Sales - Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Pd Staff - Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Xưởng Mạ Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Dưới Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Bộ Phận

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất Của Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>