1101  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 19

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất (03 tháng đào tạo ở HN, sau đó chuyển BN)

Cong Ty Co Phan Diana Unicharm - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất (hóa chất) 07

Dae Myung Co., Ltd - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản xuất Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất, lắp đặt cửa 24

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản Lý Sản Xuất bộ phận PC

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất 20

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Flexcom Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn thư tại bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất cửa nhựa lõi thép

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>