1090  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Bắc Từ Liêm

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Bắc Từ Liêm

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất 28

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê - phân tích số liệu cho sản xuất

Cong ty TNHH Huong Gia Vi Son Ha - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CONG TY TNHH HA NOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất,nhân viên hành chính

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Văn phòng sản xuất

Cong ty TNHH Ecotek - Bắc Ninh

Quản lý chất lượng, Nhân viên mua bán, kế toán, Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Bokwang Hi Tech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>