863  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

02 Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng, 03 Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (gấp)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (production Planner)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Và Mua Hàng

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (nguyên Liệu, Phụ Gia Sản Xuất Thức ăn Chăn Nuôi)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Giám Sát Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất ( Tuyển Nam)

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.200 $ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>