1056  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thư ký sản xuất 14

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất 20

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CONG TY TNHH HA NOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên Sản xuất

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Sungwoo Vina - Bắc Ninh

Nhân viên văn thư tại bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

Cong ty TNHH JangWon Tech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Quản lý sản xuất,nhân viên hành chính

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất cấp cao

Cong ty TNHH Cresyn Ha Noi - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>