1161  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 19

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất (03 tháng đào tạo ở HN, sau đó chuyển BN)

Cong Ty Co Phan Diana Unicharm - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật sản xuất (hóa chất) 07

Dae Myung Co., Ltd - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản xuất Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất, lắp đặt cửa 24

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong Ty TNHH Eunsung Electronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty Co Phan Cua QDoor - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng sản xuất

Cong ty TNHH JangWon Tech Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Sản xuất

Cong ty TNHH ky thuat MCT - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>