797  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất 16

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên IT Phòng Sản Xuất Bản Mạch (pcb)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Bắc Từ Liêm

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Sản Xuất Bắc Từ Liêm

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất 28

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Longtech Precision Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên Văn phòng sản xuất

Cong ty TNHH Ecotek - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>