Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 789 việc làm  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên QC

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Quoc te - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - [Đi Làm Ngay] Nhân Viên Qc

Cong ty TNHH San xuat va Thuong mai Quoc te - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê - Phân Tích Số Liệu Cho Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Kiêm Gia Công

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Bộ Phận

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Làm Việc Dưới Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>