Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 1080 việc làm  

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (USD300; N4)-TTH1259

Bắc Ninh - 8.800.000-15.400.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất (267 -520 USD,PE Staff,TTH1262)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Phần Mềm Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Arion Electric Viet Nam - Hải Dương - Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh

Pd Staff - Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Production Control - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>