1280  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Nhập Số Liệu Sản Xuất (Production Staff) - 1 vị trí

CONG TY TNHH SRITHAI (HA NOI) - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhập Số Liệu Sản Xuất (Production Staff) - 1 vị trí

CONG TY TNHH SRITHAI (HA NOI) - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhập Số Liệu Sản Xuất (Production Staff) - 1 vị trí

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy CNc Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN-N] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN-N] NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Trung Thành Thạo

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Trung Thành Thạo

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Pm ,thiết Bị Em, Công Nghệ Pe, Chất Lượng QA

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>