1051  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên thư ký sản xuất 14

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản xuất Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất, lắp đặt cửa 24

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản Lý Sản Xuất bộ phận PC

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất 20

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Dreamtech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Quản lý Sản xuất

Cong ty TNHH Cpro Viet Nam - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất ( Nam ) - CĐ-1 năm kinh nghiệm

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

ECO VIETNAM CO.,LTD - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê - phân tích số liệu cho sản xuất

Cong ty TNHH Huong Gia Vi Son Ha - Bắc Ninh

Nhân viên văn thư tại bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH Thuc pham Farina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>