746  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 30

Cong ty TNHH CPRO Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện (Lĩnh Vực Sản Xuất Nhựa, Bao Bì)

Bắc Ninh

Nhân viên bộ phận sản xuất

Cong ty TNHH Vitech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Cơ Điện (Lĩnh Vực Sản Xuất Nhựa, Bao Bì)

Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên tiếng Nhật phòng sản xuất 18

MasterStreets Group - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Cong ty TNHH Rftech Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH Sam Sung - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên IT Phòng Sản Xuất Bản Mạch (pcb)

Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất (Production Planner)

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản lý Sản Xuất

Cong ty TNHH UIS - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên Kỹ thuật sản xuất

Cong ty Co phan Nhua Rang Dong - Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>