1303  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản lý Sản Xuất (Bắc Ninh)

Cong ty TNHH UIS - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất 26

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nam Nhân Viên Bộ Phận Mạ

Cong Ty TNHH Enshu Sanko Viet Nam - Bắc Ninh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nam Nhân Viên Bộ Phận Cơ Khí

Cong Ty TNHH Enshu Sanko Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất (Production Planner)

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất (01 Người)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản lý Sản Xuất

Cong ty TNHH UIS - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng sản xuất 06

Cong TY TNHH Boyd Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng sản xuất biết tiếng hàn 02

Cong ty Co phan Du lich Dich vu Dau khi - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 28

Cong ty TNHH Auto Tech - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất biết phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hansol CNP Vina - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>