Việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 877 việc làm  

Nhân viên sản xuất thuốc thú y

Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Pd Staff - Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (gấp)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>