1104  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien SHINJI VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê sản xuất

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Kurabe Industrial Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất 16

Cong ty TNHH VDS Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 12

Cong ty TNHH Sentec Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kế hoạch sản xuất 09

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất 04

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất 27

Cong ty TNHH ECOTEK - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 25

Cong ty TNHH JANGWONTECH VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 19

Cong ty TNHH Elensys Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên Quản lý sản xuất

Cong Ty TNHH Minh Tri - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất

Nittan Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất cửa nhựa lõi thép

Cong ty CP Cua QDOOR - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng Kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Yestech Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>