1184  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Cơ Điện (Lĩnh Vực Sản Xuất Nhựa, Bao Bì)

Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH Sam Sung - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch (Lĩnh Vực Sản Xuất Nhựa Thực Phẩm)

Bắc Ninh

Nhân Viên Hỗ Trợ Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Rftech Bac Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Phụ Xe Giao Hàng

CONG TY CP VA PHAT TRIEN H-L - Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT Phòng Sản Xuất Bản Mạch (pcb)

Bắc Ninh

Nhân viên Kế hoạch sản xuất (Production Planner)

Cong ty TNHH DK UIL Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản lý Sản Xuất

Cong ty TNHH UIS - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất

Cong ty semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất (n3)- Kcn VSip Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (nguyên Liệu, Phụ Gia Sản Xuất Thức ăn Chăn Nuôi)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 6.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>