1009  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Thành Thạo Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Thống Kê - Phân Tích Số Liệu Cho Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Tiến Độ Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Production Assistant Supervisor Or Supervisor ( Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất)

Bắc Ninh

02 Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng, 03 Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Đồ Gỗ Nội Thất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>