1061  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất xưởng mạ điện 18

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất

Cong ty bia va nuoc giai khat Hoa Binh - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất xưởng mạ điện 13

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành dây chuyền sản xuất 14

Cong ty bia va nuoc giai khat Hoa Binh - Bắc Ninh - Hòa Bình

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Thiết Kế - Designer

Catalan Ceramics - Bắc Ninh - 200-900 $ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Tiếng Trung)

Cong Ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật (Mã M02)

Cong Ty Co Phan Manutronics Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

Cong ty Dynamic Motion VietNam - Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất

Cong ty Dynamic Motion VietNam - Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất, Quản Lý Phòng Chất Lượng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>