959  

việc làm nhan vien san xuat tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Sản Xuất (Nữ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

BN] Nhân Viên Sản Xuất ($500-$1000)

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phòng Sản Xuất (Nữ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lí Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (nguyên Liệu, Phụ Gia Sản Xuất Thức ăn Chăn Nuôi)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành - Công Nhân Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (gấp)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất ( Kcn VSip Bắc Ninh)

Bắc Ninh

Pd Staff - Nhân Viên Sản Xuất

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>