49  

việc làm nhan vien phong thi nghiem tại Hậu Giang

  

Mỹ Phú: tuyển 03 nhân viên phòng thí nghiệm [Hậu Giang]

Việt Linh - Hậu Giang

Mỹ Phú: tuyển 03 NV phòng thí nghiệm [Hậu Giang]

Việt Linh - Hậu Giang

Chăn nuôi, Thú y (nhân viên kiểm nghiệm) 08

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên kiểm nghiệm 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

FPT Telecom Hậu Giang Tuyển Nhân Viên Thi Công và Bảo Trì Internet

Hậu Giang

FPT Telecom Hậu Giang Tuyển Nhân Viên Thi Công và Bảo Trì Internet

Hậu Giang

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự đơn vị thành viên

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Vị Thành

Nhân viên Văn phòng

Cong ty TNHH MTV TM va DV MBV - Hậu Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng lab 06

Cong ty TNHH San Xuat Kinh Doanh My Phu - Hậu Giang

Nhân viên kinh doanh văn phòng phẩm

Cong ty Co phan XNK Binh Tay - Hậu Giang

Trưởng phòng marketing đơn vị thành viên

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Vị Thành

Nhân viên kinh doanh đường truyền Internet

Chi nhanh Cong ty Co phan Vien Thong FPT (FPT - Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh đường truyền Internet

Chi nhanh Cong ty Co phan Vien Thong FPT (FPT - Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Vi Thanh - Vị Thành

Nhân Viên Thu Hồi Nợ

Hậu Giang

Tuyển nhân viên kinh doanh Dầu nhớt - Phụ tùng xe máy Hậu Giang

Hậu Giang - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Hậu Giang

Nhân Viên Giao Dịch Tại Quầy

Hậu Giang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh

Hậu Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Hợp Kinh Doanh

Hậu Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>