364  

việc làm nhan vien phong thi nghiem tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Nhân Viên Thí Nghiệm

Bà Rịa - Vũng Tàu

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

CONG TY CO PHAN BAO BI QUANG MINH - Vũng Tàu

Nhân Viên Sale, Phát Triển Thị Trường Tổng Hợp

Bà Rịa - Vũng Tàu - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn & Phát Triển Thị Trường

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên bán hàng tại thị trấn Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Cong ty Co phan Thiet Bi Bach Khoa Computer - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên bán hàng/ Thu ngân/ Kỹ thuật tại thị trấ

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Sale, Phát Triển Thị Trường Tổng Hợp

Vũng Tàu

Kỹ Thuật Viên Xét Nghiệm

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Điều Phối Kiêm Hành Chính Văn Phòng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Văn Phòng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phòng Điều Hành

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Và Nhân Viên Thu Mua

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Văn Phòng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Kiêm Hành Chính Văn Phòng Tại Vũng Tàu

Vũng Tàu

Tuyển Nữ Nhân Viên Văn Phòng - Ghi Danh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên Phòng Kinh doanh

Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Thuận

Nhân viên văn phòng

Vũng Tàu - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>