5806  

việc làm nhan vien pha che

  

Nhân viên bán hàng- nhân viên pha chế- quản lý

Cong ty TNHH nhan luc va truyen thong Phan Dang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế Bar

Doanh Nghiep Tu Nhan Donna Anna - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ part time và pha chế full time

Cong ty Co phan Dau Tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Cần tuyển Nhân viên pha chế quán cà phê

Cong ty co phan ca phe Vien An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân, pha chế, phục vụ, thu ngân

Cong ty Co phan Dau Tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Nha hang Hoa Vien - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH mot thanh vien Gensan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân, pha chế, phục vụ, thu ngân

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Tuyển Nhân Viên Pha Chế

Cong ty TNHH TM DV Che Bien Thuc Pham H - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Tuyển Dụng Nhân Viên Pha Chế

Cong ty TNHH TM DV Che Bien Thuc Pham H - Tp Hồ Chí Minh - 3.700.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Cong ty TNHH Mot thanh vien Dich vu 4GS Texas - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Phục Vụ, Pha Chế Thức Uống

ORILINKS - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế (bartender)

Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Trung tam mua sam Ebest Mall - Nha hang Nha - Hà Nội

Bartender (Nhân viên pha chê') Tiêng Anh giao tiê'p cơ bản

Hanoi Elegance Hotels Group - Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ, Pha Chế Thức Uống

ORILINKS - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>