9321  

việc làm nhan vien pha che

  

Nhân Viên Pha Chế làm việc partime

Cong ty TNHH Nhan Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Ca phe Nhan - Nguyen Thi Dinh - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế Bar

Doanh Nghiep Tu Nhan Donna Anna - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế cafe

Cong ty co phan xay dung va phat trien nhan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng- nhân viên pha chế- quản lý

Cong ty TNHH nhan luc va truyen thong Phan Dang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế đồ uống

Truc vien Quan cafe - Hà Nội

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nha Hang Than Thoai - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ part time và pha chế full time

Cong ty Co phan Dau Tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Nha hang Hoa Vien - Hà Nội

Nhân viên lễ tân, pha chế, phục vụ, thu ngân

Cong ty Co phan Dau Tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế

Cong ty TNHH mot thanh vien Gensan - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển Nhân viên pha chế quán cà phê

Cong ty co phan ca phe Vien An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên pha chế

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân, pha chế, phục vụ, thu ngân

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Pha chế

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN NHA HANG THAN THOAI - Việt Nam

Nhân viên Pha chế

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN NHA HANG THAN THOAI - Việt Nam

Nhân viên phục vụ part time và pha chế full time

Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Việt Nam

Nhân viên phục vụ, nhân viên pha chế

WorldwideTrading - Hà Nội

Nhân viên phục vụ, pha chế 22

WorldwideTrading - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>