109050  

việc làm nhan vien nha hang

  

Nhân viên bồi bàn nhà hàng karaoke 17

Nha hang - karaoke Thanh Nhan Sai Gon 2008 - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam /nữ phụ nhà hàng 17

Nha hang - karaoke Thanh Nhan Sai Gon 2008 - Tp Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nữ nhân viên PR rượu cho nhà hàng

Cong ty TNHH Nha hang Gia Vien - Hà Nội

Nhân sự - Sinh Viên Làm Thêm Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Cung Ung Nhan Su - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng 01

nha hang 5 ri sai gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân nhà hàng 27

Nha hang ben ngu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân viên phục vụ nhà hàng 22

Cong ty TNHH Nha hang Dat Do - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhà hàng Sahbu shabu 20

NHA HANG SHABU SHABU - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chạy bàn nhà hàng 20

Nha hang Am thuc Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhà hàng - khách sạn

NHA HANG SHABU SHABU - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng. 18

NHA HANG SHABU SHABU - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân nhà hàng

Nha hang ben ngu - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhà hàng shabu shabu

NHA HANG SHABU SHABU - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhà hàng shabu shabu 17

NHA HANG SHABU SHABU - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp Nhà hàng Phương Nam 17

Cong ty TNHH Thuy Vy - Chuoi nha hang Phuong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

nha hang 5 ri sai gon - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng vương đô 16

Nha hang Vuong Do - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bàn nhà hàng vương đô 16

Nha hang Vuong Do - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bàn nhà hàng 16

Nha hang Mua Dong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>