201330  

việc làm nhan vien nha hang

  

Nhân viên bàn, bếp cho nhà hàng cao cấp

Tap doan Al Frescos tuyen nhan vien - Hà Nội

Nhân viên bàn, bếp cho nhà hàng cao cấp

Tap doan Al Frescos tuyen nhan vien - Hà Nội

Nhân viên tạp vụ Nhà Hàng

Nha hang Do Au - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Nhà Hàng

Cong ty Song Xanh (Nha hang Pearlcafe) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng 19

Nha hang Okufuro - Hà Nội

Nhân viên phục vụ tại nhà hàng

Nha hang Okufuro - Hà Nội

Nhân viên nhà hàng 18

Nha hang Nam Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha Hang Soju BBQ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty TNHH TMDV Nha Hang MBV - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bàn nhà hàng 17

Nha hang Mua Dong - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha Hang Soju BBQ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bàn nhà hàng

Nha hang Mua Dong - Hà Nội

Nhà hàng cần tuyển gấp Nhân viên phục vụ 16

He thong nha hang GoldMalt - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Nha hang KafeLand - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Nha hang KafeLand - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng 11

Nha Hang Bia Hoi Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Nha hang KafeLand - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Nha hang KafeLand - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty TNHH TMDV Nha Hang MBV - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Essence - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>