137477  

việc làm nhan vien nha hang

  

Nhân sự - Sinh Viên Làm Thêm Phục Vụ Nhà Hàng Tiệc Cưới

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Cung Ung Nhan Su - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nhà hàng

Nha hang - Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân nhà hàng

CONG TY TNHH NHA HANG DAT DO - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Ngoc Thuy - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp (nhà hàng)

CONG TY TNHH NHA HANG DAT DO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Ngoc Thuy - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán tổng hợp (nhà hàng)

CONG TY TNHH NHA HANG DAT DO - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Pepper Lunch - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ nhà hàng karaoke

Nha Hang Hoa Hong - Hà Nội

Nhân viên thu ngân nhà hàng

He Thong Nha Hang Shifu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ nhà hàng Sochu

Nha Hang MasterChef - Hà Nội

Nhân viên lễ tân nhà hàng Masterchef

Nha Hang MasterChef - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ nhà hàng

Nha hang Thanh Co - Hà Nội

Nhân viên phụ bếp Nhà Hàng Nhật

Nha Hang Nhat -The SuShi Bar - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bàn nhà hàng

Cong ty co phan nha hang An Bien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHân viên lễ tân nhà hàng

Nha hang Thanh Co - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng

Nha hang Thanh Co - Hà Nội

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Nha hang Kobe Teppanyaki - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ nhà hàng - 60 Tô Hiến Thành

Nha hang Thanh Co - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ nhà hàng

Nha hang Paris Deli - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>