Việc làm nhan vien marketing tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

Nhân Viên IT

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tỉnh

CONG TY TNHH DAU TU VA DU LICH HOA SEN - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa, Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Thanh Hóa

Kinh doanh - [Quảng Ngãi] Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor)

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Khu Vực - Tập Đoàn Đại Sơn - Quảng Ngãi

CONG TY CO PHAN QUOC TE DAI SON - Quảng Ngãi - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nam NV Kinh doanh lĩnh vực Kha'ch sạn, lữ hành

Quảng Ngãi

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Trung (Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng Miền Trung ( Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Trưởng Phòng Vật Tư Thiết Bị Thương Mại

Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Nam - Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi - 8.000.000-14.000.000₫ một tháng