Việc làm nhan vien marketing tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 20 việc làm  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kinh Doanh Suất Ăn Công Nghiệp

CONG TY TNHH AN KHANH - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh

Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Thanh Hóa/Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - Thanh Hóa

Chuyên viên Quản lý khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tỉnh

CONG TY TNHH DAU TU VA DU LICH HOA SEN - Quảng Nam - Quảng Ngãi

Chuyên viên/Chuyên viên Chính Quản lý khách hàng doanh nghiệp - Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện : Quảng Ngãi

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Quảng Ngãi - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trưởng Phòng Kinh Doanh Phân Bón

Cong Ty TNHH Ngoc Hung - Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: Quảng Ngãi

Quảng Ngãi - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

HR Manager - Trưởng Phòng Nhân Sự

Quảng Ngãi

Phó Tổng Giám Đốc/ Trưởng Phòng Kinh Doanh

Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng Miền Trung ( Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Giám Đốc Kinh Doanh Miền Trung ( Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Khu Vực - Tập Đoàn Đại Sơn - Quảng Ngãi

CONG TY CO PHAN QUOC TE DAI SON - Quảng Ngãi - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Tổng Giám Đốc/ Trưởng Phòng Kinh Doanh

Quảng Ngãi

Giám Sát Bán Hàng (Quảng Nam - Quảng Ngãi)

Quảng Nam - Quảng Ngãi - 8.000.000-14.000.000₫ một tháng

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm nhan vien marketing tại Quảng Ngãi
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.