8  

việc làm nhan vien marketing tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Marketing

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Quảng Ngãi

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai Dich vu Co - Quảng Ngãi

Quản Lý Nhân Sự

Quảng Ngãi

Quản Lý Nhân Sự

Quảng Ngãi

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Quảng Ngãi, Bình Định

Cong Ty Co Phan Duoc Medico - Quảng Ngãi - Bình Định

Trưởng Phòng Marketing

Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng Quảng Ngãi

PepsiCo Foods Vietnam Company - Quảng Ngãi

Giám sát bán hàng Quảng Ngãi

Quảng Ngãi