79  

việc làm nhan vien ky thuat tại Nha Trang

  

Kiến trúc/Nội thất - Tuyển Nhân Viên Xử Lý Ảnh Kỹ Thuật Số

Cong ty TNHH My Thuat Hung My - Nha Trang

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nha Trang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

ky thuat vien,giam sat

Nha Trang - 4.000.000₫ một tháng

ky thuat vien,giam sat

Nha Trang - 4.000.000₫ một tháng

KY THUAT VIEN BAO TRI

Nha Trang

Nhân Viên Điều Phối

CONG TY TNHH THUONG MAI DAI THANH - Nha Trang

Nhân viên thị trường miền Tây

Cong ty TNHH Quoc Te Hai Ma - Nha Trang

Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng

Nha Trang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Nha Trang - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH Quang Cao TADA - Nha Trang

Tuyển nhân viên kinh doanh quảng cáo, trang trí nội ngoại thất

Nha Trang

Nhân Viên Thu Mua

Cong Ty Co Phan Bo Bien Dai - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH AQUA - Vinh - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Hồ Sơ Thầu 18

Cong Ty TNHH AQUA - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh

Nha Trang

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Nha Trang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân viên kinh doanh, Tư vấn tài chính

Nha Trang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ,NHÂN VIÊN KINH DOANH, KHAI THÁC THỊ TRƯỜNG

Nha Trang

Nhân Viên Thi Công Điều Hòa Và Thông Gió

Cong Ty TNHH Thinh Phong - Nha Trang

Nhân Viên Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Tu Va'n Và Dịch Vụ MSC - Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>