65  

việc làm nhan vien ky thuat tại Nha Trang

  

nhân viên kỹ thuật điện

Nha Trang

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Máy- Làm Việc Tại Nha Trang

Nha Trang

Nhân viên kỹ thuật Dệt - Nhuộm - May 12

Cong ty co phan Det May Nha Trang - Nha Trang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

ĐIỀU DƯỠNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN SPA, LỄ TÂN

Nha Trang - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Họa Viên Kỹ Thuật (10 Người)

Nha Trang

ky thuat vien,giam sat

Nha Trang - 4.000.000₫ một tháng

ky thuat vien,giam sat

Nha Trang - 4.000.000₫ một tháng

Phụ trách kỹ thuật (Nha Trang)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Nha Trang

Phụ trách kỹ thuật (BigC Nha Trang)

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Nha Trang

Tuyển dụng nhân viên giao hàng

Nha Trang

Tuyển dụng nhân viên trưng bày hàng hóa

Nha Trang

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Nha Trang

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG,TIẾP THỊ

Vinh - Nha Trang

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PG/RPG/PIT

Nha Trang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thu Ngân

Nha Trang

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN HÀNG

Nha Trang

TUYỂN NHÂN VIÊN PHÒNG KINH DOANH

Nha Trang

Cần Tuyển 10 Nhân Viên Bán Hàng

Nha Trang

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH DU LỊCH

Nha Trang - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Và Tiếp Thị

Vinh - Nha Trang

trang:     1 | 2 | 3    >>