117251  

việc làm nhan vien kiem hang

  

Nhân viên kế toán bán hàng kiêm kho

Doanh nghiep tu nhan thuong mai Ha My - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân kiêm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật

cong ty co phan may tinh vien - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân kiêm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật

Vien may tinh Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân kiêm chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật

Vien may tinh VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên QA - Kiểm hàng

Cong ty TNHH mot thanh vien san xuat thuong mai - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh kiễm hỗ trợ bán hàng

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Cay Canh Ha Noi - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh kiêm chăm sóc khách hàng

Hoc Vien Anh Ngu SMART PLUS - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán công trình kiêm bán hàng

Doanh nghiep tu nhan thuong mai Ha My - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng kiêm bảo vệ

Cong ty co phan nha hang An Bien - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA - Kiểm hàng

Cong ty TNHH mot thanh vien san xuat thuong mai - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KIÊM THU NGÂN ( CHI NHÁNH NHA TRANG)

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Nha Trang

Nhân viên bán hàng kiêm giao hàng

Cong ty TNHH CRV Viet Nam - Hà Nội - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Nữ Nhân Viên Văn Phòng Kiêm Hỗ Trợ Kinh Doanh

Cong ty TNHH Thuong mại va Dàu tu Thai Binh - Thái Bình - Bình Dương

Nhân Viên Kiểm Hàng Gỗ (Qc / Qa)

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán kiểm hàng

Totoshop - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 3 nhân viên kiểm hàng

Hà Nội - 5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KIỂM HÀNG (QA/QC)

CONG TY VFR - Bình Dương

Nhân Viên Kho (soạn Hàng & Kiểm Hàng)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho (soạn hàng và kiểm hàng)

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Kiêm Giao Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>