56889  

việc làm nhan vien kiem hang

  

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kiểm Hàng

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân viên biết chỉnh sửa quần áo kiêm bán hàng

Hang Jeans - Hà Nội

Nhân viên vận chuyển - kiểm tra hàng hóa công nghệ

Cong ty TNHH 1 Thanh Vien Chien Thanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên chuyên giám sát, kiểm tra và cân xe xuất, nhập hàng

Khach Hang Cua Vieclam24h - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm hàng

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm soát chất lượng hàng nhập

CONG TY CO PHAN TAP DOAN THIEN LONG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Soát Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Soát Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Soát Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kiểm Soát Mua Hàng

EUROWINDOW - CN.HCM - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Soát Mua Hàng

EUROWINDOW - CN.HCM - Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Hàng Hóa (kcs)

Hải Dương - 5.000.000-5.500.000₫ một tháng

Nhân viên kiểm tra chất lượng hàng hóa (KCS)

Cong ty CP dau tu san xuat xuat nhap khau - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Mua Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Soát Mua Hàng

EUROWINDOW - CN.HCM - Hà Nội

Nhân viên kiểm soát chất lượng hàng nhập

Cong ty Co phan tap doan Thien Long - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Tồn Kho

Đồng Nai

Nhân Viên Kiểm Soát Và Chăm Sóc Khách Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Quản Lý Cửa Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Kế Toán

HUY DUNG MOBILE - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>