27  

việc làm nhan vien khu cong nghiep tại Trà Vinh

  

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì 19

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì

Trà Vinh

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì 13

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Thi Công - Bảo Trì

FPT Telecom - Trà Vinh

FPT Telecom tuyển Nhân viên Thi công - Bảo trì làm việc tại Trà Vinh

Trà Vinh

Quảng cáo/Marketing/PR - Quản Lý (Khu Sinh Thái Ở Trà Vinh)

Khu du lich sinh thai Deja Vu Huynh Kha - Trà Vinh

Nhân sự - Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Máy Nhiệt Điện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE BINH AN - Trà Vinh - 4.200.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ Thuật Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh

Trà Vinh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Hành Chính

Trà Vinh

Fpt Telecom - Nhân Viên Kỹ Thuật

Trà Vinh

Nhân Viên Thủ Kho

Trà Vinh

Nhân Viên Kỹ thuật

FPT Telecom - Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Chỉ huy trưởng công trình tại Trà Vinh 05

Cong ty CP Tap doan Dau tu Xay dung Bat - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Bếp Trưởng - Bartender

Khu du lich sinh thai Deja Vu Huynh Kha - Trà Vinh

Thực phẩm/DV ăn uống - Bếp Trưởng - Bartender

Khu du lich sinh thai Deja Vu Huynh Kha - Trà Vinh

Giải trí/Vui chơi - Bartender

Khu du lich sinh thai Deja Vu Huynh Kha - Trà Vinh

trang:     1 | 2    >>