17  

việc làm nhan vien khu cong nghiep tại Trà Vinh

  

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Thông Tin Thuốc (medical Communication Specialist)

Trà Vinh

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

Chuyên Viên Kế Toán

Hậu Giang - Trà Vinh

Chuyên Viên Kế Toán

Hậu Giang - Trà Vinh

Giám Sát Quản Lý Chuyên Về Xuất Nhập Khẩu

Trà Vinh - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 16

FPT Telecom - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh

FPT Telecom - Trà Vinh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Import Export Staff (kcn Long Đức - Trà Vinh)

MOL Logistics (vietnam)inc. - Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Kế toán trưởng chi nhánh Trà Vinh 03

FPT Telecom Ho Chi Minh - Trà Vinh

Kế Toán Trưởng - FPT Telecom Trà Vinh 28

FPT Telecom - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh

Trưởng Phòng/bộ Phận Giao Dịch - Ngân Quỹ

Trà Vinh