17  

việc làm nhan vien khu cong nghiep tại Trà Vinh

  

Nhân Viên Thu Ngân

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Trà Vinh

Nhân Viên Thu Cước Ở Trà Vinh

Trà Vinh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Tại Trà Vinh

Trà Vinh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kinh Tế

Trà Vinh

Chỉ huy trưởng/chỉ huy phó công trình

Long An - Trà Vinh

Trình Dược Viên OTC

Trà Vinh

Chuyên Viên Kế Toán

Hậu Giang - Trà Vinh

Chuyên Viên Kế Toán

Hậu Giang - Trà Vinh

Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu

Cong ty co phan xang dau dau khi Vinh Long - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Import Export Staff ( Work Place: KCN Long Đức - Trà Vinh )

MOL Logistics (vietnam)inc. - Trà Vinh

Import Export Staff ( Work Place: KCN Long Đức - Trà Vinh )

Trà Vinh

Giám Sát Quản Lý Chuyên Về Xuất Nhập Khẩu

Trà Vinh - 5.000.000-12.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Import Export Staff (kcn Long Đức - Trà Vinh)

MOL Logistics (vietnam)inc. - Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng

Trà Vinh

Kỹ Sư HSE

Trà Vinh

Kỹ Sư Quản Lý Thiết Bị

Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh