27337  

việc làm nhan vien kho hang

  

Nhân viên phụ kho và giao hàng

Cong ty TNHH Van chuyen hang hoa Phu Gia - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho hàng ( Thời vụ) 02

Cong ty Bitis Chi nhanh Mien Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kho nhận hàng (Quận 7-HCM) 01

He thong sieu thi Big C Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Nhận Hàng

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho hàng 01

Cong ty co phan dau tu va phat trien Y - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Xe Giao Hàng

CTY TNHH MTV TM XNK DAI THE GIOI - Tp Hồ Chí Minh - 7.300.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nam Nhân Viên Giao Hàng

CTY TNHH MTV TM XNK DAI THE GIOI - Tp Hồ Chí Minh - 7.300.000₫ một tháng

Nhân viên kho hàng

Cong ty TNHH Vietarmark - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên mua hàng kiêm thủ kho 28

CONG TY TNHH TM-DV ZONE 8 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phụ Kho Hàng

Thái Bình - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Tồn Kho

Đồng Nai

NHÂN VIÊN KHO KIÊM CHUYỂN HÀNG

Hà Nội

Nhân viên kho hàng gia dụng 26

Cong ty TNHH Winline Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho hàng 26

Cong ty CP VEESANO - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho hàng gia dụng

Cong ty TNHH Winline Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho xuất hàng - lương 5 - 7 triệu 27

cong ty TNHH Phan Phoi TB Vi Tinh KNC - Tp Hồ Chí Minh - 5.500.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Giám Sát Xuất Hàng

Cong ty Co phan Go An Cuong - Việt Nam

Tuyển dụng kế toán bán hàng, kế toán kho, nhân viên kinh doanh

Hải Phòng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Kho Hàng Trong Khu Công Nghiệp

CTy TNHH Thuong Mai Xuat Nhap Khau Duyen Hai - Tp Hồ Chí Minh - 7.300.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Tồn Kho

Đồng Nai

trang:     1 | 2 | 3    >>