121722  

việc làm nhan vien khach san

  

Nhân viên nam buồng phòng khách sạn ca sáng 09

Cong ty TNHH MTV nha hang khach san Hai Van - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên chạy bàn nhà hàng của khách sạn 03

Khach san tan binh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ, dọn phòng khách sạn 02

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

nhân viên nhà hàng khách sạn

nha hang-khach san - Đà Lạt

nhan vien bao ve khach san

khach san - Vũng Tàu

Nhân viên dọn Phòng khách sạn 23

Khach san tan binh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dọn Phòng khách sạn

Khach san tan binh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn (Ca đêm)

Khach san New Lotus - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ khách sạn

Khach san Royal Gate - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh, Sale Phòng Khách Sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ Khách sạn

Cong ty co phan khach san Home Hotel - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ Khách sạn

Cong ty co phan khach san Home Hotel - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dọn phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dọn phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm buồng phòng khách sạn

Cong ty co phan khach san Home Hotel - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên làm buồng phòng khách sạn

Cong ty co phan khach san Home Hotel - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dọn phòng khách sạn

Cong ty TNHH TM DV Khach san Vuong Quang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>