103589  

việc làm nhan vien khach san

  

Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn

Khach san Tu nhan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Doanh nghiep tu nhan khach san Duc Vuong - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn 3

Cong ty TNHH MTV Khach San Dong Song Hong Ngoc - Thái Bình

Nhân viên phục vụ buồng phòng khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Avatar - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bàn khách sạn

Khach san Meracus - Hà Nội

Nhân viên bàn khách sạn

Khach san Meracus - Hà Nội

Receptionist/Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong Ty TNHH Khach San Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên phục vụ buồng phòng khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Avatar - Tp Hồ Chí Minh

Receptionist/Nhân viên lễ tân khách sạn

Cong ty TNHH Khach san Phuc Long - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ, dọn phòng khách sạn

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tạp vụ, dọn phòng khách sạn 28

Khach san A95 - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ buồng phòng khách sạn 28

Cong ty TNHH Khach san Avatar - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lễ tân khách sạn 25

Khach san Perfect - Ha Dong Ha Noi - Hà Đông - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Marketing khách sạn Hà Nội

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kinh doanh nâng cấp Khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ khách sạn 21

Khach San LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Lễ tân khách sạn

Khach san calypso - Hà Nội

Nhân viên Kinh doanh nâng cấp Khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh Marketing khách sạn Hà Nội

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>