40170  

việc làm nhan vien giao hang tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kỹ thuật, giám sát giao hàng

Cong ty CP giao nhan Phuong Dong - Hà Nội

Nhân viên giao hàng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc 16

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Vĩnh Phúc - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng tại Hà Nội

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Nội

Nhân viên giao hàng khu vực Long Biên, Thanh Trì

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Nội

Nhân viên giao hàng/nhân viên chuyển phát

Giao hang Ha Noi - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận hàng

Cong ty CP Dich vu Giao nhan TNT - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng khu vực thị xã Sơn Tây - Hà Nội

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Cong ty TNHH thiet bi giao duc Nhat Minh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ xe giao hàng. 27

Cong ty TNHH thuong mai dich vu mot thanh vien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng, bán hàng nội thành. 16

Cong ty TNHH DV & PT Dien tu vien thong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng, bán hàng nội thành 15

Cong ty TNHH DV & PT Dien tu vien thong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Cong ty Co phan Tien Vien - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng

Nha hang Com Tam suon to - 16 Kim Ma - Hà Nội

Nhân viên giao nhận hàng hóa, 19

Dich vu ship hang ABC Express - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao hàng

Nha hang Com Tam suon to - 16 Kim Ma - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận hàng hóa

Cong ty TNHH Duoc pham Ich Nhan - Hà Nội

Nhân viên giao hàng

Cong ty TNHH Duoc pham Ich Nhan - Hà Nội

Nhân viên giao hàng

Doanh nghiep tu nhan Ha Linh - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao nhận hàng hóa tại Nội Bài

Cong ty CP En Viet - CN hang hoa HN - Hà Nội

Nhân viên giao nhận hàng

Cong Ty TNHH mot thanh vien Phu Quy. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>