121  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên thiết kế khuôn biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bộ phận quản lý sản Xuất (biết tiếng trung)

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Bộ Phận Ép Nhựa (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên kế toán giá thành biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH GFT Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên kế toán giá thành biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm QA biết tiếng trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thao tác CNC biết tiếng trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua bộ phận PMC biết tiếng trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua bộ phận pmc biết tiếng trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>