148  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 18

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung 18

Hải Dương

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung 18

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất(PMC) biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Trợ lý giám đốc bộ phận biết tiếng Trung 17

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Trợ lý giám đốc bộ phận biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>