233  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên QC biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên QA (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Việc làm H1203] Nhân viên kế toán giá thành biết tiếng Trung

Hải Dương - 400-600 $ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật ép Nhựa Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Việc làm H1149] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BIẾT TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

Hải Dương - 400-600 $ một tháng

Trưởng Phòng QA Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>