268  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Nhân viên Quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên nghiệm thu vật liệu (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Duong Cao toc Truong Dai Quang Dong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên nghiệm thu vật liệu biết tiếng Trung

Cong ty Truong dai Quang Dong - Hải Dương

Nhân viên cơ điện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Tuyển nhân viên IT biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Lái xe biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Kỹ sư QA biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Trưởng phòng QC biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>