154  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân Viên Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

2 Nhân Viên Kho ( Biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Trung )

Hải Dương

Nhân Viên Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Chuyên Viên Đào Tạo Sự Kiện Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương

Ngoại ngữ - Chuyên Viên Đào Tạo Sự Kiện Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khu Cong Nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khu Cong Nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Trưởng phòng QA biết tiếng Trung

MasterStreets Group - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QA Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Anh

Hải Dương - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>