120  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Tuyển Nhân Viên IT Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Văn Kiện (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên QA (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Trưởng Phòng QA Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính (tiếng Trung/ Tiếng Anh)

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự (tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Iso - Tiếng Nhật (bắt Buộc)

Hải Dương

Giáo Viên Đào Tạo Tiếng Nhật

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Nhật

Hải Dương

Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật

Hải Dương

Phó Giám Đốc Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Hải Dương

Hải Dương

Phó Giám Đốc Trung Tâm Khảo Thí Quốc Tế Hải Dương

Hải Dương

★☆★biên Phiên Dịch Tiếng Nhật/ Tiếng Hàn ★☆★

Hải Dương - 800-1.200 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự

Hải Dương

Nhân Viên Lập Trình Máy CNC

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>