118  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên kinh doanh (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH BSE Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Cán Bộ Nguồn Biết Tiếng Trung/key Staffs Speaking Chinese ($400++)

Hải Dương - Hải Phòng - 400 $ một tháng

Trưởng Phòng QA Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Hải Dương

Nhân Viên Marketing - Biết Tiếng Nhật

Hải Dương - Hưng Yên

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự (tiếng Trung)

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>