203  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Tuyển nhân viên IT biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Kế Toán Trưởng Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khu Cong Nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Kế Toán Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Khu Cong Nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Trưởng phòng QA biết tiếng Trung

MasterStreets Group - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Trưởng phòng QA biết tiếng Trung 08

MasterStreets Group - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất (Biết tiếng Nhật )

Cong ty Co phan Phat trien nhan luc va cong - Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Anh

Hải Dương - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Tiếng Trung

Cong ty TNHH Khu cong nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

trang:     1 | 2 | 3    >>