182  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Tuyển nhân viên IT biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân Viên Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

Cong ty TNHH BSE Viẹt Nam - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Ngoại ngữ - Chuyên Viên Đào Tạo Sự Kiện Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Chuyên Viên Đào Tạo Sự Kiện Biết Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Thien Su Viet Nam - Chi nhanh - Hải Dương

Kế Toán Bán Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Kế Toán Bán Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Kế Toán Bán Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Kế Toán Bán Hàng (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Trưởng phòng QA biết tiếng Trung

MasterStreets Group - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>