139  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Bộ Phận Ép Nhựa (Biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân viên phòng kế hoạch sản xuất(PMC) biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

HD] Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung ($350-$450)

Hải Dương - 350-450 $ một tháng

Nhân viên nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên biêt tiếng trung

Cong ty TNHH GFT Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật ép nhựa biết tiếng trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Kỹ sư khuôn biết tiếng Trung

Hải Dương

Trợ lý giám đốc bộ phận biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Tp Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Nhật

Hải Dương - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Nhân Viên Kho Trung Tâm Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>