227  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Tuyển nhân viên IT biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý sản xuất (Biết tiếng Nhật )

Cong ty Co phan Phat trien nhan luc va cong - Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Anh

Hải Dương - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật (Tiếng Trung/Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Honwu Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>