206  

việc làm nhan vien biet tieng trung tại Hải Dương

  

Nhân viên quản lý văn kiện biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Tuyển nhân viên IT biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng trung

Cong ty co phan White Bear - Hải Dương

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Chi nhanh - Hải Dương

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân viên mua hàng (biết tiếng Trung) 25

Cong ty TNHH BSE Viẹt Nam - Hải Dương

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Trung - Nam ( Trợ lý đặc biệt cảu Giám đốc Nhân Sự )

Cong ty xi mang Phuc Son - Hải Dương

Kế Toán Trưởng Biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Khu cong nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Kế Toán Biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Khu cong nghiep Texhong Hai Ha - Hải Dương - Hải Phòng

Kế toán biết tiếng Trung

Cong ty Co phan CX Technology (VN) - Hải Dương

Nhân viên quản lý sản xuất (Biết tiếng Nhật )

Cong ty Co phan Phat trien nhan luc va cong - Hải Dương

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Anh

Hải Dương - 4.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất ( Biết Tiếng Nhật )

Hải Dương

Nhân viên Kế Toán (Tiếng Trung)

Hải Dương

Nhân viên Kế Toán (Tiếng Trung)

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>