14348  

việc làm nhan vien biet tieng trung

  

Nhân viên khách sạn 5 sao biết tiếng Trung

Trung tam dao tao xuat khau lao dong VICA SAIGON - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Linh Trung Tin Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Gemopia Vina - Hà Nội

Nhân viên hành chính biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Trung

Trung Tam Xuat Khau Lao Dong Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Mot thanh vien Gemopia Vina - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý (Biết Tiếng Trung)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG TRUNG

Hà Nội

Ngoại ngữ - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 200-400 $ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự -Biết Anh Hoặc Tiếng Trung

CONG TY TNHH TAN DUC CUONG - Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH He thong thuong mai truyen thong - - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản kho biết tiếng Trung 30

CONG TY TNHH SAIKANG - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung 30

Cong ty TNHH Rheegend Viet Nam - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 29

Cong ty TNHH XD va TM Phong Cach Moi - Hà Nội

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung. 28

Cong ty Co phan Xi mang He Duong - Ninh Bình

trang:     1 | 2 | 3    >>