19593  

việc làm nhan vien biet tieng trung

  

Nhân viên quản lý chất lượng QE tại Hưng Yên (biết tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân viên Quản lý kho thiết bị (Biết Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hậu Cần Tàu ( Biết Tiếng Trung Quốc )

Khánh Hòa

Nhân Viên QA( Biết Tiếng Anh và Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Hành Chính Biết Tiếng Trung

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh -trợ Lý Kinh Doanh ( Biết Tiếng Trung)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh. Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh/tiếng Trung (Chấp Nhận Sinh Viên Thực Tập)

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế hoạch biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Hưng Yên - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Thiết Kế Nghiên Cứu Phát Triển Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh- Trợ Lý Kinh Doanh (biết Tiếng Trung)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>