36151  

việc làm nhan vien biet tieng nhat

  

Nhân viên chạy bàn, biết giao tiếp tiếng nhật căn bản

Nha hang Nhat Ban Bijin - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên phục vụ bàn tại nhà hàng Nhật, biết tiếng nhật căn bản

Nha hang Nhat Ban Bijin - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên phục vụ bàn, biết giao tiếp tiếng nhật căn bản

Nha hang Nhat Ban Bijin - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên bàn, yêu cầu bắt buộc biết giao tiếp tiếng Nhật căn bản

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân viên chạy bàn, biết tiếng Nhật

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh) 18

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Aureole Construction Software Development, Inc. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Cty TNHH Sai Gon Stec - Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

SOTOCHIKA - G.A. Consultants Group - Đồng Nai

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Sai Gon Stec - Việt Nam

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật 19

SOTOCHIKA - G.A. Consultants Group - Đồng Nai

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chất Lượng (Biết Tiếng Nhật hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Chất Lượng (biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên QC biết tiếng Nhật

Hà Nội - 400-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>