31894  

việc làm nhan vien biet tieng nhat

  

Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty co phan xay dung va phat trien nhan - Hà Nội

Nhân viên quản lý sản xuất (Biết tiếng Nhật )

Cong ty Co phan Phat trien nhan luc va cong - Hải Dương

Tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Cong ty co phan xay dung va phat trien nhan - Hà Nội

Nhân viên bàn, yêu cầu bắt buộc biết giao tiếp tiếng Nhật căn bản

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân viên bàn nhà hàng yêu cầu biết tiếng Nhật

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân viên bàn, ưu tiênsinh viên biết tiếng Nhật

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân viên bàn, ưu tiên biết tiếng Nhật

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội

Nhân viên marketing - kinh doanh (biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Kiem Toan Nhat Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên marketing - kinh doanh (biết tiếng Nhật)

Cong Ty TNHH Kiem Toan Nhat Minh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên hành chính văn phòng biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Thuong Mai Co Dien Viet Nhat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TUYỂN NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG NHẬT

Nomura - Tập đoàn công nghiệp Nhật - Hải Phòng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên đối ngoại biết tiếng Nhật

Cong ty Co phan SIMCO Song Da - Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Bình Dương

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phòng Kế Hoạch - Biết Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>