21924  

việc làm nhan vien biet tieng nhat

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phòng Vật Tư / Mua Hàng Biết Tiếng Nhật

Cong ty TNHH Ky Thuat Nhat - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Cong ty co phan phat trien nhan luc va cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Nhật

Cong ty co phan phat trien nhan luc va cong - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

Biên Hòa

Nhân viên phục vụ nhà hàng Nhật (ưu tiên biết tiếng Nhật)

Hà Nội

Tuyển các vị trí nhân viên biết tiếng Nhật

Bình Dương - 500-600 $ một tháng

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 1.000-1.500 $ một tháng

JESCO ASIA tuyển Nhân viên văn phòng biết tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nhân viên bán hàng biết tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng (Biết Tiếng Nhật)

CTY Co phan B.U.I Furniture - Biên Hòa

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Nhật

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự (biết tiếng Nhật)

Việt Nam

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự (biết tiếng Nhật)

Việt Nam

Nhân Viên Nhà Máy biết tiếng Nhật (từ cấp Staff - Manager)

Đồng Nai - 300-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>