19826  

việc làm nhan vien biet tieng hoa

  

Chuyên Viên Nhân Sự Cao Cấp Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua Hóa Chất (Biết Tiếng Anh)

Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chứng Từ Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán (Biết Tiếng Hoa) 会计员 (会中文)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa 21

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Thủ Dầu Một - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự (Biết tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH WOODWORTH WOODEN - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Viet Nam Center Power Tech - Đồng Nai

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 3.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Logistics Biết Tiếng Hoa

Thuong Phat Logistic Company Limited - Việt Nam

Nhân viên giám sát công trình biết tiếng hoa- Điện công nghiệp

Đồng Nai

Nhân viên thiết kế biết Tiếng Hoa 14

Cong Ty TNHH Vision International - Bình Dương

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>