16573  

việc làm nhan vien biet tieng hoa

  

Nhân viên nhân sự tiền lương biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Giai phap Nhan su Thien Khoi - Bình Dương

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên khai thác thị trường- dệt may biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Thien Tan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Mot thanh vien Cuu Phu - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hoa 23

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Thien Tan - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Việt Nam

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

Việt Nam

Nhân Viên It Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tài Vụ Biết Tiếng Hoa

Biên Hòa - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Phòng Nhân Sự (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty CP HH Vedan Viet Nam - Việt Nam

Nhân Viên Nhân Sự ( Biết Tiếng Hoa - Không Cần Kinh Nghiệm ) 行政企劃兼主管助理

Bình Dương

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH MTV Cong Nghiep D&A Viet Nam - Long An

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

Long An

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Dệt may - Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

D & A Industries Co.ltd - Long An

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH TM Vai Soi Hao Phong - Việt Nam

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH TM Vai Soi Hao Phong - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>