17230  

việc làm nhan vien biet tieng hoa

  

Nhân viên nhân sự tiền lương biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Giai phap Nhan su Thien Khoi - Bình Dương

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Mot thanh vien Cuu Phu - Bình Dương

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Hoa 24

Cong Ty TNHH Hoa Chat BPT - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Sales biết tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hoa

Cong Ty Co Phan San Xuat Va Thuong Mai Thuan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa) 15

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tổng Vụ (Biết Tiếng Hoa)

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Việt Nam

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Tư Vấn ( Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hoa )

Cong ty TNHH Trinh My - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân Biết Tiếng Hoa/tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Customer Service - Nhân Viên Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa + Vi Tính

Bình Dương

Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa 02

Cong ty TNHH Cong nghe Huawei Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa 01

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

CONG TY CO PHAN CX TECHNOLOGY VIET NAM - Việt Nam

Nhân viên game (biết tiếng hoa)

MOBI INTERNATIONAL - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>