18763  

việc làm nhan vien biet tieng hoa

  

Ngoại ngữ - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kinh Doanh -(Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH SX TM KT Cong nghe 2T - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên It - Phần Cứng (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Nhân Viên Tiếp Tân (ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - [Biết Tiếng Hoa] Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc - Miền Trung

Cong ty TNHH TM DAIWA VN - Đà Nẵng - Hà Nội

Nhân Viên Cơ Điện (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hoa

Cong ty TNHH Thiet Bi Toan Cau - Tp Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It - Phần Cứng (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Nhân viên phòng nhân sự biết tiếng Hoa

Cong Ty TNHH May Mac Triple (Viet Nam) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Rập - Đồ Họa (Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Hoa)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Mua ( Biết Tiếng Hoa )

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Chứng Từ Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chánh biết tiếng Hoa

Tap doan Phu Khang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>