13223  

việc làm nhan vien biet tieng hoa

  

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Mua Hàng (Thu Mua) Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa, Lương Cao

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Ngoại ngữ - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Đặt Hàng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tan Hoa Loi - Hòa Bình

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa) Hoặc Tiếng Anh

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH CN NHUA HOA GIA - Bình Dương

Nhân viên xuất nhập khẩu và nhân viên kinh doanh logistic biết tiếng hoa

CONG TY TNHH GIAO NHAN THUONG PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên văn phòng biết tiếng hoa

Bình Dương - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cơ Điện (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Thu Mua ( Nữ-biết Tiếng Hoa)

Đông Nam Bộ

Nhân Viên văn phòng biết tiếng hoa

Tp Hồ Chí Minh

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Quản Lý Xưởng Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH MTV TM Dai Thinh - Bình Phước

Nhân Viên Thu Mua Hóa Chất (Biết Tiếng Anh)

Hậu Giang

Nhân Viên IT (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Cơ Điện (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân sự - Nhân Viên Hcns Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Tiep van SITC Tan Cang - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>