Việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 342 việc làm  

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Trung Làm Việc Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Chất Lượng Biết Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân ( Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Pe Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Sản Phẩm Mới (PM) - Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên QC (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QA (Quản Lý Chất Lượng) - Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Sản Phẩm Mới (PM) - Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Mua Hàng (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Cải Tiến (Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung

Cong ty TNHH In An Viet Huy Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>