399  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Y Tuong - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Công ty Sa Pai - Tuyển dụng Nữ Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn/ Trung/ Anh)

Bắc Ninh

Công ty Sa Pai - Tuyển dụng Nữ Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty Sa Pai - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên khai báo hải quan biết tiếng Trung

Xuong co khi Hung Dung - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự (Ưu Tiên Biết Tiếng Hàn/ Trung/ Anh)

Bắc Ninh

Nhân viên hải quan biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vonmax Industrial - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn tại Bắc Ninh

New World Hotel - 34 Ly Thai To Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân khách sạn biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

New World Hotel - 34 Ly Thai To Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên QA/QC biết tiếng Trung

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Qc Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>