560  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phòng Quản Lý Chất Lượng biết Tiếng Nhật (QC)

Bắc Ninh

Nhân viên phòng sản xuất biết tiếng hàn 02

Cong ty Co phan Du lich Dich vu Dau khi - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất biết phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hansol CNP Vina - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Mua Hàng (biết Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Hàn

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Học Việc (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Nhật Lương Từ 500$ Đến 1000$

Bắc Ninh

Nam Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung Giao Tiếp

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Thành Hình (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân viên tổng vụ biết tiếng trung 02

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>