512  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên phòng kỹ thuật PE biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Cần tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết giao tiếp tiếng Anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Viet Nam Jintuo Electronics - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên văn phòng biết tiếng anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết sử dụng tiếng Trung

Cong ty TNHH VITOP CHEMICALS - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính (Biết tiếng Hàn)

Bokwang Hi- Tech Vina. CO., LTD. - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán (biết tiếng Anh)

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên nam biết tiếng anh

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn hoặc Nhật

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Kho thành phẩm (biết Tiếng Anh) (cần gấp)

Cong ty TNHH Samsung SDI Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên khuôn mẫu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Marketing (Biết Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Dao tao va tu van du hoc - Bắc Ninh

Nhân viên phòng hành chính biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>