489  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kinh doanh biết tiếng anh

CONG TY TNHH SUSFINE VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

1 Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự ( Biết Tiếng Nhật)

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Thành Hình (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

【営業者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Văn Thư Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Học Việc (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Pe (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN MARKETING BIẾT TIẾNG HÀN

Bắc Ninh

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh (biết tiếng Trung)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>