522  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kinh doanh ( biết tiếng trung )

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Y Tuong - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn (Anh) hoặ Trung

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Y Tuong - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ( biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Y Tuong - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung tại Bắc ninh

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh- biết tiếng Trung ( bắc ninh )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Trung ( 5-10tr/tháng + % )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý kho hóa chất biết tiếng Trung

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu biết tiếng Anh tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu biết tiếng Anh tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

BN] Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Nhật ($450-$1000)

Hà Nội - Bắc Ninh - 450-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>