795  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên thống kê ( kho) biết tiếng hàn

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Chitwing Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng Biết Tiếng Nhật Lương Từ 500$ Đến 1000$

Bắc Ninh

Nhân viên IT biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH S-MAC VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thu mua biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH NCC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết giao tiếp tiếng Anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên kho biết tiếng trung

Cong ty TNHH thuc nghiep Dat Kien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng Hàn hoặc Nhật

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên khuôn mẫu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Marketing (Biết Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Dao tao va tu van du hoc - Bắc Ninh

Nhân viên thu mua-biết tiếng trung

Cong ty TNHH NCC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán (biết tiếng Anh)

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Viet Nam Jintuo Electronics - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>