558  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên vận hành máy thành hình (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Thành Hình (Biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên học việc (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy thành hình (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên học việc (biết tiếng Trung) 09

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy thành hình (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên học việc (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Sanchine Viet Nam - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên HCNS biết tiếng Nhật (Manufacturing)

MEGACEO'S Client - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết Tiếng Trung 04

Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>