411  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên IT Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Thợ Điện Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

BN] Nhân Viên Marketing Biết Tiếng Hàn ($800 - $1500)

Bắc Ninh - 800-1.500 $ một tháng

Nhân viên Hành chính văn phòng ( Biết tiếng Hàn )

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh biết tiếng anh

CONG TY TNHH SUSFINE VINA - Bắc Ninh

【営業者募集】TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BIẾT TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN MARKETING BIẾT TIẾNG HÀN

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Thuế (Biết Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Quản Lý Dự Án Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng trung

Cong ty TNHH In An Viet Huy Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>