364  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Hàn 01

Cong ty TNHH ITM Semiconductor Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam nhân viên biết tiếng Trung 26

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Bắc Ninh ] Nhân Viên CSR ( Biết Tiếng Trung )

Bắc Ninh

Công ty Sa Pai - Tuyển dụng Nữ Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên QC biết tiếng Trung, Hàn. 21

Cong Ty TNHH SUNGWOO E C VINA - Bắc Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung 15

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Công ty Sa Pai - Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh biết tiếng hàn

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm (R&D) Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nam nhân viên biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Vitop Chemicals - Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Chuyên Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Anh)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên IT (biết Photoshop)

Bắc Ninh

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh

Quản lý chất lượng biết tiếng Hàn 27

Cong ty TNHH BK Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Trợ lý giám đốc (thành thạo tiếng Hàn, biết kế toán)

Cong ty TNHH Seojin System Vina - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán tổng hợp biết tiếng Trung 15

Cong ty KBL - Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>