517  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Học Việc (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Vận Hành Máy Thành Hình (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kinh Doanh Biết Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Pe Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy ép Nhựa Biết Tiếng Trung Hoặc Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Kinh Doanh (biết Tiếng Anh)

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên IT (biết Photoshop)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật- IT/ Phần Cứng( ưu Tiên Người Biết Đổ Mực Máy In)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>