748  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên phòng kỹ thuật PE biết tiếng Trung (Bắc Ninh)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên sản xuất biết phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Hansol CNP Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Biết Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Anh

Thái Nguyên - Bắc Ninh - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Mua Hàng (biết Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Mua Hàng (biết Tiếng Anh)

Cong Ty TNHH M&C Electronics Vina - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Hàn

Cong ty ITM Semiconductor - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý kho biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Mitac Precision Technology Viet nam - Bắc Ninh

Cần tuyển nhân viên văn phòng biết tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên Kho thành phẩm (biết Tiếng Anh) (cần gấp)

Cong ty TNHH Samsung SDI Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán (biết tiếng Anh)

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết giao tiếp tiếng Anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Nhật

Red River Manufacturing Shareholding company - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính (Biết tiếng Hàn)

Bokwang Hi- Tech Vina. CO., LTD. - Bắc Ninh

Purchasing Supervisor (nhân viên phòng thu mua, phụ trách Audit Biết tiếng Trung)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>