754  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân Viên Nhân Sự, Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng Biết Tiếng Nhật Lương Từ 500$ Đến 1000$

Bắc Ninh

Nhân Viên Thống Kê ( Kho) Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung- Hoặc Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán (biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Sản Xuất Biết Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Kho Thiết Bị Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Mua Hàng (biết Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Nhân Viên QC Biết Tiếng Trung, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Biết Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Nhân Sự, Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samho Press Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kho Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>