847  

việc làm nhan vien biet tieng han tại Bắc Ninh

  

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân viên thống kê ( kho) biết tiếng hàn

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH RFTECH Bac Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên phòng kỹ thuật PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân viên hành chính nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Chitwing Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Mua Hàng Biết Tiếng Nhật Lương Từ 500$ Đến 1000$

Bắc Ninh

Nhân viên IT biết tiếng Hàn

Cong ty TNHH S-MAC VINA - Bắc Ninh

Nhân viên thu mua biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH NCC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý chất lượng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH MiTAC Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên hành chính (Biết tiếng Hàn)

Bokwang Hi- Tech Vina. CO., LTD. - Bắc Ninh

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên Nhân sự biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh

Cong ty co phan VS Industry Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên PE (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung

Cong ty TNHH cong trinh Bac Truong Hong - Bắc Ninh

Nhân viên mua hàng biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Viet Nam Jintuo Electronics - Bắc Ninh

Nhân viên PE (Biết tiếng Trung )

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Nhật

Red River Manufacturing Shareholding company - Bắc Ninh

Nhân viên văn phòng biết tiếng anh

Cong ty TNHH Co khi va Xay dung KP - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý kho biết nói tiếng Anh

Cong ty TNHH Samsung SDI Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>