39270  

việc làm nhan vien biet tieng han

  

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Cong Nghiep Nhan Duc Vn - Đồng Nai - Lâm Đồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Biết Tiếng Hàn)

CONG TY CO PHAN GIAO NHAN VAN TAI MY A - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng( QC) Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Tuyển Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Nghiệp Vụ Biết Tiếng Trung ( Hành Chính Văn Phòng)

Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh-biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hàn

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Văn Thư Biết Tiếng Trung

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC Biết Tiếng Hàn

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Sản Xuất (biết Tiếng Nhật)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QA Biết Tiếng Anh

Đà Nẵng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nữ Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng Biết Tiếng Trung

Hưng Yên

Nhân Viên Hành Chính - Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Biết Tiếng Trung

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biết Tiếng Trung

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>