42059  

việc làm nhan vien biet tieng han

  

Công nghệ thông tin - Nhân Viên Kinh Doanh (Biết Tiếng Nhật - N2)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 1.000-1.500 $ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN DUC LAI THUAN - Bình Dương

\nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Biết Tiếng Hoa Và Tiếng Anh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Bình Dương

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Phòng Khai Phát 開發人員(biết Tiếng Hoa)

Bình Dương

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng( QC) Biết Tiếng Trung

Hải Phòng

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (ưu Tiên Biết Tiếng Trung)

Hà Nội

Nhân Viên Chất Lượng (biết Tiếng Nhật Hoặc Tiếng Anh)

Bình Dương

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên Quan Hệ Đối Ngoại Biết Tiếng Hoa

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Trung

Hà Nội

Nhân Viên QA (biết Tiếng Trung)

Hải Dương

Tuyển Gấp Nhân Viên Phát Triển Thị Trường - Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Đối Ngoại Biết Tiếng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Biết Tiếng Nhật

Hưng Yên - 7.000.000-16.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua (Biết Tiếng Trung)

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>