27536  

việc làm nhan vien biet tieng han

  

Nhân viên hành chính văn phòng (biết tiếng Anh)

Cong ty CP Nguon nhan luc Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự biết Tiếng Trung

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Gemopia Vina - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh Logistics (biết tiếng nhật)

CONG TY TNHH GIAO NHAN THUONG PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu và nhân viên kinh doanh logistic biết tiếng hoa

CONG TY TNHH GIAO NHAN THUONG PHAT - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính nhân sự (biết tiếng Trung)

Cong ty TNHH Mot thanh vien Gemopia Vina - Hà Nội

Nhân sự - ”行政助理“Nhân Viên Hành Chính (Biết Tiếng Hoa)

CONG TY TNHH MTV PHONG KHAM CHUYEN KHOA NOI VINH - Bình Dương

Nhân viên biết tiếng Trung 27

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu Biết Tiếng Anh

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng trung

Cong ty TNHH Tech-Link Silicones (Viet Nam) - Việt Nam - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe dấu D biết tiếng Anh

Cong ty Balilimo - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Nhân Viên It Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH LIGUST & CO - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Bds - Biết Tiếng Hoa

Long An

Nhân viên kỹ thuật biết tiếng trung 24

Cong ty TNHH Dien tu Pin Shine Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên biết tiếng Trung. 24

Cong ty TNHH Hac Mieu - Hà Nội

Nhân viên CSR (biết Tiếng Trung)

Cong ty TNHH AAC Technologies Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thống kê biết tiếng hoa 24

Cong Ty TNHH MTV Sigma Long An - Long An - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên biêt tiếng trung 24

Cong ty TNHH GFT Viet Nam - Hải Dương

Nhân Viên Cơ Điện (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

Cong Ty TNHH Hung Du - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Bếp (Biết Tiếng Hoa)

Cong ty TNHH Nha Hang Mon Hue - Huế

Nhân viên kinh doanh biết tiếng nhật 24

Cong Ty TNHH MTV Sigma Long An - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>