23974  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì cơ điện 22

Cong Ty Co Phan Dien Tu Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật - bảo trì thiết bị điện 10

Cong ty TNHH TM DV Ky thuat Co Dien Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt và bảo trì điện lạnh

Cong ty dien lanh trong tin - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty Co phan Co dien lanh Mien Dong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện nước 09

Cong ty Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

TRUONG MAM NON HOC VIEN SG (SAIGON ACADEMY) - Tp Hồ Chí Minh

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Vien Thong Niem Tin Viet - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì cơ điện

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì cơ điện 29

Cong ty Co phan Bao bi A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật - bảo trì thiết bị điện

Cong ty TNHH TM DV Ky thuat Co Dien Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, thi công, bảo trì điện, hệ thống PCCC, camera

Cong ty TNHH TM DV Ky thuat Co Dien Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì cơ điện

Cong Ty Co Phan Dien Tu Sao Kim - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty CP Co Dien Lanh Mien Dong - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện nước

Cong ty Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì - Lắp Ráp Điện Tử

Cong ty TNHH Dien Co Tan Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện. 27

Cong ty TNHH quoc te Hoang Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Quoc Te Hoang Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện, 27

Cong ty TNHH quoc te Hoang Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Quoc Te Hoang Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>