46578  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì cơ điện 19

Cong ty Co phan in An Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Thien Thien Nhan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH Thien Thien Nhan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện nước

Cong ty TNHH Vi tinh Nguyen Kim Chinh Nhan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện

Cong ty TNHH MTV Man Tri - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì Điện - Nước

Tam Tri Sai Gon Hospital - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty CP Bao Bi Cong Nghe Cao Vinh Tuong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện, điện lạnh

Cong ty TNHH Bao Bi Nhua Thanh Phu - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện - bảo trì máy dệt bao PP

Cong ty Co phan Bao Bi Binh Tay - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Bảo trì điện

Cong ty TNHH SX bao bi kim loai & in - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì cơ điện

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Viet Trung - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì điện máy

Cong ty Co phan The Gioi Dien Tu - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật + thợ phụ sửa chữa - bảo trì điện lạnh

CONG TY TNHH DICH VU KY THUAT CO DIEN LANH - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì và lắp đặt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì điện tử-điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, bảo trì điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì, lắp đạt điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt, bảo trì điện lạnh

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện-Nước

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên lắp đặt bảo trì Điện lạnh, Điện tử

Trung tam Dien May Ideas - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>