81287  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện - Hcm

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Kumho, South Hamgyong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì - cơ điện 27

CONG TY CO PHAN TON HIEP HUNG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện - Hcm

Kumho, South Hamgyong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì Điện lạnh

Cong ty co phan vat tu Doan Phan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật bảo trì cơ - điện

Cong ty TNHH SX TM Tin Loi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì, Điện nước

Cong ty TNHH KD DV SX Tan Dai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì Điện lạnh

Cong ty TNHH TM-DV Thien Nam Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH / ĐIỆN CƠ

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH / ĐIỆN CƠ

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

Truong Quoc Te Nam Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Trì Máy Móc Thiết Bị Sản Xuất (Điện)

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì - Điện Tử Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Prestige Sports Cars Comapny Ltd. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh - bảo trì 12

Cong ty TNHH DT TM-DV Dai nam Khach san LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện lạnh - bảo trì

Cong ty TNHH DT TM-DV Dai nam Khach san LAVENDER - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì - Điện Tử Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>