27017  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bảo trì kỹ thuật (Điện, nước) 26

Cong ty Co phan dau tu Vien Ngoc Moi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Cong ty co phan Bao Chanh - Vinarack - Tp Hồ Chí Minh

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử, Bảo Trì

Cong ty TNHH TM DV Nu Cuoi Vui - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện Sản Xuất (3 Pha)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì Điện Sản Xuất (3 Pha)

Cong ty TNHH Thuc Pham TSF - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì máy may kiêm Bảo trì điện 28

Cong ty TNHH TM DV SX Hoa My - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì Điện Lạnh 27

Dong Phuong Group - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Tòa Nhà

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện 26

Cong ty TNHH Thuc Pham TSF - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì

CONG TY TNHH THIET BI DINH HAI - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

CONG TY TNHH TM SX NEM MOUSSE LIEN A - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện (Sửa Máy CNC)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>