85861  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện - Hcm

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Kumho, South Hamgyong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện (Sửa Máy CNC)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo trì - cơ điện 27

CONG TY CO PHAN TON HIEP HUNG - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Day Soi Rong A Chau - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Điện

Cong Ty TNHH Day Soi Rong A Chau - Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí

Cong Ty TNHH Day Soi Rong A Chau - Tp Hồ Chí Minh - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện - Hcm

Kumho, South Hamgyong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí/ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên Kỹ thuật bảo trì Điện lạnh

Cong ty TNHH TM-DV Thien Nam Hoa - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật bảo trì cơ - điện

Cong ty TNHH SX TM Tin Loi - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kĩ thuật điện lạnh bảo trì tòa nhà

Cong ty Savills Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bảo trì, Điện nước

Cong ty TNHH KD DV SX Tan Dai Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật, Bảo Trì Điện lạnh

Cong ty co phan vat tu Doan Phan - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>