54443  

việc làm nhan vien bao tri dien tại Tp Hồ Chí Minh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Tp Hồ Chí Minh

Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Vận Hành, Bảo Trì, Bảo Dưỡng Trạm Bts

CTY TNHH DAO TAO VA PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Bảo Trì Điện Nhà Máy

CONG TY CP CO DIEN TUAN PHUONG - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Cơ Điện, Bảo Trì Thiết Bị

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Lĩnh Vực Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Lĩnh Vực Điện Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện & Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện/ Bảo Trì Cơ Khí

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện/ Bảo Trì Cơ Khí

Cong ty CP TMDV DAT MOI (ALC Corp) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước (part Time)

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN LẠNH

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện/ Bảo Trì Cơ Khí

Tp Hồ Chí Minh

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Bảo Trì Hệ Thống Nước Thải - Nước Cấp

Cong Ty TNHH Dau Tu Xay Dung Va Cong Nghe - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nước

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Công Nghiệp Điều Khiển Tự Động

Tp Hồ Chí Minh

Dairy Farm Tuyển Vị Trí Nhân Viên Bảo Trì Điện & Lạnh

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>