3755  

việc làm nhan vien ban xang

  

3 Nhân viên bán xăng dầu

Co phan xang dau 3m.oil - Hải Phòng - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu

Cong Ty CP Vat Tu va Xang Dau Volk - Hà Nội - 200-500 $ một tháng

Tuyển gấp 5 nhân viên nam nữ bán xăng dầu cho công ty

Việt Nam

Tuyển nhân viên bán xăng dầu đi làm ngay

Hà Nội

cần tuyển 3 nhân viên bán xăng

Việt Nam

tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam

Tuyển 03 nhân viên bán hàng xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển 3 nhân viên bán xăng dầu cho cty( đi làm ngay)

Hà Nội

Tuyển nhân viên bán xăng cho công ty (chưa biết được đào tạo )

Việt Nam

Tuyển 3 Nhân Viên Nam Nữ Bán Xăng Dầu Cho Công Ty (không trung gian)

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên bán xăng dầu đi làm ngay

Hà Nội

Nhân viên Nam Nữ bán xăng dầu

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gâp 3 nhân viên bán xăng tại cây xăng công ty

Hà Nội

Nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cây xăng

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 3 nhân viên nam nữ bán xăng dầu cho công ty

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Công ty cần tuyển nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cây xăng

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 06 nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cây xăng

Hà Nội - Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 08 nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cay xăng

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên bán xăng ,bảo vệ cây xăng

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Hà Nội - Vĩnh Yên - 6.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>