6682  

việc làm nhan vien ban xang

  

Nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu 03

Cong ty co phan xang dau Phuong Trang Futa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xăng 26

Cong ty co phan xang dau Phuong Trang Futa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam

Công ty tuyển gấp 3 nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội

Tuyển 2 Nhân Viên Bán Xăng Dầu Có Chế Độ Đầy Đủ

Hà Nội

tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam

Tuyển Nhân Viên Bán Xăng Dầu

Hà Nội

TUYỂN 3 NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU

Hà Nội

Tuyển(Nam Nữ) Nhân Viên Bán Xăng Cho Công Ty

Việt Nam

Tuyển 05 nhân viên bán xăng dầu, 03 nhân viên bảo vệ cây xăng

Việt Nam

Tuyển Gấp 3 Nhân Viên Bán Xăng Dầu Cho Công Ty

Việt Nam

CẦN tuyển 5 nhân viên bán hàng siêu thị, 3 nhân viên bán xăng

Việt Nam

Tuyển 10 nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ cây xăng

Việt Nam

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam

Nhân viên bán xăng dầu cho công ty

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng đầu cho công ty

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

TQ - Tuyển nhân viên bán xăng dầu

Cong ty TNHH Phat Trien T & K Ha Noi - Hà Nội

Tuyển gấp 03 nhân viên bán hàng xăng dầu chưa biết được đào tạo

Hà Đông - Hà Nội

07 Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu, bảo vệ cây xăng (đi làm luôn)

Việt Nam

Cty tuyển 5 nhân viên bán xăng dầu

Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>