3941  

việc làm nhan vien ban xang

  

Tuyển gấp nhân viên Bán Xăng + Bảo Vệ cây xăng

Đồng Bằng Sông Hồng - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng xăng dầu 02

Cong ty TNHH Phat Trien TM va DV Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên bán xăng

Hà Nội - 7.500.000₫ một tháng

Petrolimex cần tuyển gấp 04 nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội

Tuyển nhân viên nam nữ bán xăng dầu tại các cây xăng đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 3 nhân viên bán xăng dầu đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Petrolimex cần tuyển gấp 04 nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội

Tuyển nhân viên nam nữ bán xăng dầu tại các cây xăng đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển nam,nữ nhân viên bán hàng xăng dầu tại công ty petrolymex

Hà Nội

Tuyển 03 Nhân Viên Bán Xăng Dầu

Hà Nội

Nhân viên bán xăng dầu

Cong ty Co phan Dau tu Sai Gon VRG - Tp Hồ Chí Minh

Petrolimex cần tuyển gấp 04 nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội

Tuyển nhân viên bán xăng

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Nam/Nữ Bán Xăng Dầu

Hà Nội

Nhân viên bán xăng dầu 27

Cong ty Co phan Dau tu Sai Gon VRG - Tp Hồ Chí Minh

Petrolimex cần tuyển gấp 04 nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội

HN - Tuyển nhân viên bán xăng dầu

cong ty cỏ phàn thuong mại và dàu tu Kim - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển nam,nữ nhân viên bán hàng xăng dầu tại công ty petrolymex

Hà Nội

Nhân Viên Bán Xăng Dầu ( Đi Làm ngay)

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Bán Xăng Không Đặt Cọc Thế Chấp Đi Làm Ngay

Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>