7170  

việc làm nhan vien ban xang

  

Nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu 03

Cong ty co phan xang dau Phuong Trang Futa - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Hà Nội

HN - Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu, bảo vệ

Co Phan Thuong Mai & Dau Tu Thien Anh - Hà Nội

công ty xăng dầu yên hưng cần tuyển 02 nhân viên bán hàng

Hà Nội

Tuyển Gấp 3 Nhân Viên Bán Xăng Dầu Cho Công Ty

Hà Nội

Tuyển 03 nhân viên bán xăng dầu

Việt Nam

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam

tuỷen nhân viên bán xăng và bảo vệ cây xăng

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 05 nhân viên bán xăng dầu

Đồng Bằng Sông Hồng

Tuyển Gấp 3 Nhân Viên Bán Xăng Dầu Cho Công Ty

Việt Nam

Tuyển gấp nhân viên bán xăng , bảo vệ

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 10 nhân viên bán xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên bán xăng dầu,bảo vệ (đi làm luôn)

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển 08 nhân viên bán xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên bán xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Công ty thành phát cần tuyển 02 nhân viên bán hàng xăng dầu

Việt Nam

Tuyển Gấp 5 Nhân Viên Bán Xăng Dầu Cho Công Ty

Hà Nội

Tuyển 05 nhân viên bán hàng xăng dầu ,bảo vệ cây xăng

Hà Nội - Ninh Bình

Tuyển gấp 3 nhân viên bán hàng xăng dầu cho công ty

Việt Nam - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xăng dầu

Cong ty co phàn Kinh doanh và Dàu tu Hùng - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>