3869  

việc làm nhan vien ban xang

  

Tuyển nhân viên nam nữ bán hàng xăng dầu tại hà nội

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Ha Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển nhân viên nam nữ bán hàng xăng dầu tại hà nội

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Ha Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu Tại Hà Nội

Cong ty TNHH mot thanh vien An Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu Tại Hà Nội

Cong ty TNHH mot thanh vien An Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu Tại Hà Nội

Cong ty TNHH mot thanh vien An Phat - Hà Nội

Tuyển nhân viên nam nữ bán xăng dầu, nv bảo vệ

Hà Nội - Bắc Ninh - 8.500.000-9.500.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 8 nhân viên bán xăng dầu tại hà nội

Hà Nội - 7.500.000-8.500.000₫ một tháng

Tuyển gấp 4 nhân viên bán hàng xăng dầu trực tiếp tại hà nội

Hà Nội - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển 04 nam,nữ nhân viên bán xăng dầu (đi làm ngay)

Việt Nam

Xăng dầu petrolimex tuyển gấp nhân viên bán xăng và bảo vệ

Việt Nam - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nam Nữ Bán Xăng Dầu, Bảo Vệ

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Xăng Dầu

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu, Làm Ca Hoặc Hành Chính

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cần Nhân Viên Nam Nữ Bán Xăng Dầu Tại Cây Xăng Của Công Ty

Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu Tại Cây Xăng Của Công Ty

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên nam nữ bán xăng dầu trực tiếp của công ty

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nam Quản Lý Cây Xăng Kiêm Kế Toán Bán Hàng

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển 04 nam,nữ nhân viên bán xăng dầu (đi làm ngay)

Việt Nam

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu , Làm Ca Hoặc Hành Chính

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Xăng Dầu Tại Cây Xăng Của Công Ty

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>