7674  

việc làm nhan vien ban xang

  

Tuyển gấp 4 nhân viên bán hàng xăng dầu đi làm ngay

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Ha Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 4 nhân viên bán hàng xăng dầu đi làm ngay

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Ha Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 4 nhân viên bán hàng xăng dầu đi làm ngay

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Ha Long - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Cần Tuyển Nhân Viên Bán Xăng Dầu (đi làm ngay.)

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán lẻ xăng dầu

Hải Phòng

Nhân viên bán hàng xăng dầu làm tại cây xăng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng nhân viên bán xăng tại Nam Định

Nam Định

Tuyển Nhân viên bán xăng

Việt Nam

Petrolimex tuyển dụng nhân viên bán xăng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên bán xăng dầu đi làm ngay

Việt Nam

Tuyển Nhân Viên Bán Xăng Dầu ( đi làm luôn)

Việt Nam

Tuyển nhân viên nam nữ bán xăng dầu (chế độ đầy đủ)

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Petrolimex tuyển nhân viên bán xăng dầu

Hà Nội - Phú Thọ

Cần gấp 4 nhân viên bán hàng xăng dầu đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp nhân viên bán hàng xăng dầu đi làm ngay

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng xăng dầu làm tại Hà Nội

Hà Nội - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cần tuyển gấp 03 nhân viên bán xăng dầu ( đi làm ngay)

Hà Nội - 7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán xăng dầu tại hà nội

cong ty tnhh quang long - Hà Nội

NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU HÀ NỘI

CONG TY TNHH DAI PHAT - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>