607  

việc làm nhan vien ban thuoc tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

  

Nhân viên bán thuốc 03

Nha thuoc - Long An

Nhân viên bán thuốc

Nha thuoc - Long An

Nhân viên Bán thuốc

Cần Thơ - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

Trà Vinh

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

Bến Tre

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

Đồng Tháp

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

Vĩnh Long

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Đồng Tháp

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Đồng Tháp

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Vĩnh Long

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Bến Tre

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Vĩnh Long

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Bến Tre

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Trà Vinh

Nhân viên Bán Hàng (TDV nhà thuốc)

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Trà Vinh

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Cong ty Thuoc thu y Toan Thang - Long An - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Cong ty CP Cong Nghe Cao Thuoc BVTV USA - Hậu Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên thị trường (Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật)

Cong ty Co Phan Vat Tu Nong Nghiep Binh Duong - Tiền Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Trị Bệnh Thủy Sản Và Nông Nghiệp

Cà Mau - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh - Thị Trường Thuốc Thú Y

Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>