25888  

việc làm nhan vien ban nuoc hoa

  

Tuyển nhân viên bán hàng Nước hoa- Mỹ Phẩm

Cong ty TNHH TM& DV Phuong Phat - Hà Nội

Nhân viên bán hàng thời trang, nước hoa

Khang Thinh Investment Joint Stock Co.,LTD - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng Nước hoa, Mỹ phẩm cao cấp

Cong ty TNHH TM& DV Phuong Phat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng mĩ phẩm, nước hoa

Hal Group - Hà Nội

Nhân viên bán hàng nước hoa và mỹ phẩm

Cong ty Co phan DC - Hà Nội

Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Nước Hoa Cao Cấp 09

Cong ty TNHH Quoc Te Phuoc My - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nước Hoa Cao Cấp

Cong Ty TNHH Quoc Te Phuoc My - Việt Nam

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nước Hoa Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Nước Hoa Cao Cấp

Tp Hồ Chí Minh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Tư Vấn Bán Hàng Nước Hoa Cao Cấp 02

Cong ty TNHH Quoc Te Phuoc My - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Mỹ Phẩm, Nước Hoa

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Tuyến gấp nhân viên bán nước hoa

Hà Nội

Bổ sung nhân viên bán nước hoa

Hà Nội - 120.000₫ một ngày

Tuyển nhân viên bán nước hoa

Hà Nội - 120.000₫ một ngày

Tuyển nhân viên bán nước hoa

Hà Nội

Tuyển nhân viên bán nước hoa

Hà Nội - 120.000₫ một ngày

Tuyển Nhân Viên Bán Nước Hoa

Hà Nội

Tuyển nhân viên bán nước hoa

Hà Nội

Tuyển nhân viên bán nước hoa

Hà Nội

Tuyển gấp nhân viên bán nước hoa Pháp

Hà Nội - 4.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>