3069  

việc làm nhan vien ban hang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Bình Dương

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Bình Dương

Nhân viên thu ngân + bán hàng nữ 04

He thong nha hang De Nui - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH 1 Thanh Vien TM Ong Vua So - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh/bán hàng 31

Cong ty TNHH Tu van Dich vu Thao Nguyen - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng 01

Cong ty TNHH MTV Truong Hai Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Đtdđ Samsung (Bình Dương, Bình Phước)

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

nhân viên quản lý quầy và bán hàng

Bình Dương - 3.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Đtdđ Samsung (Bình Dương, Bình Phước)

Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong ty TNHH MTV Truong Hai Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Kiêm Kế Toán

Bình Dương - 400-450 $ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong ty TNHH MTV Truong Hai Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

MERCHANDISING STAFF / Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị 28

Cong Ty TNHH Sapporo Viet Nam - Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng

Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Bán Hàng, Giám Sát Bán Hàng Tphcm, Bình Dương, Long An

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng - Nhân Viên Kinh Doanh

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán bán hàng 28

Cong ty TNHH Chau Phu - Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng (bình Tân, Bình Dương)

Bình Dương

Nhân Viên Bán Hàng

Bình Dương - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn bán hàng

Cong ty TNHH MTV Truong Hai Binh Duong - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>