17283  

việc làm nhan vien am thanh

  

Nhân viên setup âm thanh

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên setup âm thanh

Cong ty TNHH am thanh anh sang Hoang Son - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh và kỹ thuật set up âm thanh

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh âm thanh

Cong ty TNHH Am Thanh So - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Setup thiết bị âm thanh chuyên nghiệp

Cong ty TNHH am thanh anh sang Hoang Son - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật thiết bị âm thanh

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị âm thanh

Cong ty CP phat trien ung dung cong nghe Viet - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Ánh Sáng

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Bán Hàng Âm Thanh

Hà Nội

Nhân Viên Bán Hàng Âm Thanh

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh, Ánh Sáng

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Âm Thanh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật âm thanh

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Âm Thanh

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giải trí/Vui chơi - Nhân Viên Lắp Đặt Hệ Thống Âm Thanh, Ánh Sáng

Cong ty Cỏ Phàn VN Multimedia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh

Ninh Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Điện Tử, Âm Thanh

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nghệ thuật/Điện ảnh - Nhân Viên Âm Thanh Chương Trình Truyền Hình

Cong ty Co phan Thuong mai BHV - Điện Biên Phủ

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Ánh Sáng

Cong ty Co phan Capella Entertainmnent - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>