18448  

việc làm nhan vien am thanh

  

Nhân viên kỹ thuật kiêm lắp đặt thiết bị âm thanh

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng thiết bị âm thanh 28

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật kiêm lắp đặt thiết bị âm thanh

Cong ty TNHH Am thanh Anh sang Hoang Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Phục vụ, Bảo vệ, Âm thanh

Cong ty Co Phan Dau tu Thuong mai va Dich - Hà Nội

Nhân viên âm thanh

Trung tam giai tri Monaza - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên âm thanh ánh sáng 16

WHITE PALACE - CONVENTION CENTER - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Tập Viên Âm Thanh Cho Ứng Dụng Và Game Mobile

Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Biểu Diễn Chuyên Nghiệp

Cong Ty To Chuc Hoi Nghi, Hoi Thao, Su Kien - Việt Nam

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh Biểu Diễn Chuyên Nghiệp

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Âm Thanh - Ánh Sáng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh thiết bị âm thanh

Cong ty TNHH thuong mại DV va cong nghe Hai - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thiết bị âm thanh 14

Cong ty TNHH thuong mại DV va cong nghe Hai - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thiết bị âm thanh

Cong ty TNHH thuong mại DV va cong nghe Hai - Hà Nội

Nhân Viên Biên Tập Viên Âm Thanh Cho Ứng Dụng Và Game Mobile

PPCLINK Mobile Software - Việt Nam

Nhân Viên Âm Thanh

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Âm Thanh

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật điện tử âm thanh 01

Cong ty Co phan San xuat, Thuong mai Tan Thuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh âm thanh 01

Cong ty TNHH thuong mại DV va cong nghe Hai - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Âm Thanh

CONG TY TO CHUC HOI NGHI.SU KIEN VA DU LICH - Hà Nội

Tuyển nhân viên âm thanh ánh sáng

Điện Biên Phủ

trang:     1 | 2 | 3    >>