6201  

việc làm nhan su tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự, Giám Sát Nhân Sự

CONG TY TNHH CUNG UNG NHAN LUC NHAN KIET - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Thư Kí Văn Phòng, Thư Kí Kinh Doanh

CONG TY TNHH CUNG UNG NHAN LUC NHAN KIET - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Hành Chính - Nhân Sự

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự Làm Việc Tại Dĩ

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Bình Dương

Chuyên Viên Nhân Sự

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhân Sự

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương

Nhân Viên Nhân Sự Nữ ( Tiếng Hoa)

Bình Dương

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương

Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương

Nhân viên nhân sự

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhan Vien Iso,xuat Nhap Khau,hanh Chanh Nhan Su

Bình Dương

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bình Dương

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm (kỹ Sư)

Bình Dương

Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Hoa )

CONG TY TNHH WOODWORTH WOODEN(VN) - Bình Dương

Trưởng Phòng Nhân Sự ( Tiếng Hoa )

CONG TY TNHH WOODWORTH WOODEN(VN) - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>