26469  

việc làm nhan su biet tieng nhat

  

Nhân viên hành chính - nhân sự biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Osawa Viet Nam - Hà Nam

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Biết Tiếng Nhật )

Van Phong Dai Dien Cong Ty CP Nikken Kogaku Tai - Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự (biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính-nhân Sự (biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật (công Ty Mới Thành Lập)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự (biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Aureole Construction Software Development, Inc. - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự (Biết tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật (Hà Nội)

Cong ty TNHH SHOEI VIETNAM - Bac Ninh - Hà Nội

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật (Bắc Ninh)

Cong ty TNHH SHOEI VIETNAM - Bac Ninh - Bắc Ninh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật Có Kinh Nghiệm Lương

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Thư Ký Tổng Giám Đốc-Biết Tiếng Nhật (Làm Việc Tại Tp.hcm)

Cong ty TNHH TM THANG UY - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Kỹ Sư Phần Mềm Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

KỸ SƯ BIẾT TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

KỸ SƯ BIẾT TIẾNG NHẬT

Đồng Nai - 600-800 $ một tháng

Kỹ sư mạng biết tiếng Nhật

Nippon Cloud Viet Nam - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>