17459  

việc làm nhan su biet tieng nhat

  

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Hà Nội

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Hà Nội

Nhân Viên Đơn Hàng Biết Sử Dụng Tiếng Nhật

Hưng Yên

Nhân Viên Đơn Hàng Biết Sử Dụng Tiếng Nhật

Hưng Yên

Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Biết Tiếng Nhật Lương Cao

Hà Nội - 500-1.000 $ một tháng

MP Đà Nẵng: Chuyên Viên Nhân Sự Tính Lương Biết Tiếng Nhật

Đà Nẵng

Nhân sự - Nhân Viên Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật

CONG TY TNHH KURATANI VIET NAM - Việt Nam

Trưởng Phòng Nhân Sự (Biết Tiếng Nhật)

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự ( Biết Tiếng Nhật )

Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

Việt Nam

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự (biết Tiếng Nhật)

Hà Nội - 500-600 $ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Nhân Sự Biết Tiếng Nhật

SAIGON PRECISION COMPANY LTD. (Misumi Group Inc) - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nhân sự biết tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nhân sự biết tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

KĨ SƯ LẬP TRÌNH (BIẾT TIẾNG NHẬT)

Hà Nội

KĨ SƯ LẬP TRÌNH (BIẾT TIẾNG NHẬT)

Hà Nội

Kỹ Sư Tự Động Hóa Biết Tiếng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Điện Lạnh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>