14354  

việc làm nha thuoc tuyen duoc si

  

Trình dược viên kênh nhà thuốc tại Hải Phòng, Tuyên Quang

CONG TY TNHH DUOC PHAM SALKO - Tuyên Quang - Hải Phòng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cần tuyển nhân viên bán thuốc tân dược nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê

Việt Nam

Cần tuyển nhân viên bán thuốc tân dược nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê

Việt Nam

Cần tuyển nhân viên bán thuốc tân dược nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê

Việt Nam

Cần tuyển nhân viên bán thuốc tân dược nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê

Việt Nam

Cần tuyển nhân viên bán thuốc tân dược nhà thuốc Minh Tuyên 86 Thụy Khuê

Việt Nam

Tuyển trình dược viên nhà thuốc

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên OTC tại các nhà thuốc

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Kinh Bac - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại các nhà thuốc 28

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Kinh Bac - Hà Nội - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc

Cong ty TNHH thuong mai duoc Phu Lam Trang - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Trình dược viên nhà thuốc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên nhà thuốc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên nhà thuốc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên nhà thuốc

Cong Ty TNHH Thuong Mai Duoc Phu Lam Trang - Hà Nội

Trình dược viên OTC tại các nhà thuốc 17

Cong ty TNHH Duoc pham Duoc lieu Kinh Bac - Hưng Yên - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán thuốc (Tại Nhà Thuốc Hoa Dược 6)

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên nhà thuốc 06

Cong ty CP duoc va thiet bi y te TNT - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý trình dược viên nhà thuốc 06

Cong ty CP duoc va thiet bi y te TNT - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên otc, nhà thuốc các tỉnh phía bắc

Cong ty cp duoc pham tra vinh ( tvpharm) - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>