209868  

việc làm nha si

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Nha Hang Dong Pho - Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Nhà Hàng

Nha Hang Com Tam CALI - Cong ty TNHH Ngoc Le - Tp Hồ Chí Minh

Tiếp Tân Nha Khoa 03

Cong ty TNHH nha khoa Thien Bao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ trường bàn nhà hàng tại Hà Nội 03

Nha hang Hanoi Deli - Hà Nội

Giám Sát Nhà Hàng

Nha Hang Com Tam CALI - Cong ty TNHH Ngoc Le - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bàn nhà hàng 03

Nha hang Hanoi Deli - Hà Nội

Chăm sóc khách hàng - Tiếp Tân Nha Khoa

Nha khoa Viet Giao - Tp Hồ Chí Minh

Chăm sóc khách hàng - Trợ Thủ Nha Khoa / Ca'n Sự Nha

Nha khoa Viet Giao - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát nhà hàng 02

Cong ty TNHH GOJUMONG Viet Nam ( Nha hang GOJUMONG - Hà Nội - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thủ kho nhà hàng 02

Nha hang Hanh Dung - Tp Hồ Chí Minh

Bảo vệ nhà hàng 02

NHA HANG BANGKOK THAI CUISINE - Hà Nội - Bangkok

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Nhà Hàng Cà Phê

NHA HANG CA PHE UNION STATION @ - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì nhà hàng 02

Cong ty TNHH MTV nha hang Ngua Hoang - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát quản lý nhà hàng 01

Nha hang Seoul BBQ and Hotpot Buffet - Seoul - Bắc Ninh

Nữ phục vụ nhà hàng 02

Cong ty TNHH MTV nha hang Ngua Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên đứng quầy nhà thuốc 01

Nha thuoc Ngoc Tam - Bình Dương

Nhân viên phục vụ nhà hàng 02

Nha Hang 5 Ri Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhà hàng 01

Nha hang Vu Bao - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng 01

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - Nhật Bản

trang:     1 | 2 | 3    >>