8  

việc làm nha phan phoi tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên kinh doanh tỉnh Tuyên Quang

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Tuyên Quang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh khu vực Tuyên Quang

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Tuyên Quang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đại lý kiêm trình dược viên : Thái Nguyên, Tuyên Quang ( cần gấp)”

CONG TY CO PHAN HOA DUOC - Thái Nguyên - Tuyên Quang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại khu vực Tuyên Quang

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Tuyên Quang

Đại Diện Thương Mại Tại Tuyên Quang, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại Tuyên Quang

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (tuyên Quang)

Tuyên Quang

Giám Sát Bán Hàng Thái Nguyên, Tuyên Quang

Thái Nguyên - Tuyên Quang