12  

việc làm nha phan phoi tại Tuyên Quang

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Tuyên Quang

Các tìm kiếm gần nhất

Trình dược viên ETC Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình

Cong ty Co phan duoc pham Vinacare - Phú Thọ - Tuyên Quang - 10.000.000₫ một tháng

Phó Trưởng Phòng Bán Hàng (kinh Doanh)

Tuyên Quang

Đại Diện Thương Mại Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Mua Hàng

Tuyên Quang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Tdv / Nv Kinh Doanh : Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc

Cong ty TNHH Thuong mai Hoang Thang Long - Hà Giang - Tuyên Quang

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH Dau tu va Phat trien Dong Tay - Tuyên Quang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS

Tuyên Quang

Nhân Viên Bán Hàng Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Nhân viên bán hàng tại Tuyên Quang

Tuyên Quang

Đại Diện Thương Mại Tại Tuyên Quang

Tuyên Quang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Kinh Doanh (tuyên Quang)

Tuyên Quang