59  

việc làm nha may sua tuyen dung tại Tiền Giang

  

Trưởng/Phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự Nhà Máy

Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty CP Duoc Thu Y Cai Lay - Mekovet - Tiền Giang

Trưởng/phó Phòng Hành Chánh Nhân Sự Nhà Máy

Tiền Giang

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

MINH HUNG GROUP - Long An - Tiền Giang

Dệt may - Quản Lý Sản Xuất Ngành May

MINH HUNG GROUP - Long An - Tiền Giang

Đại Diện Tiêu Thụ (VP Tiền Giang) 13

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tiền Giang

Đại Diện Tiêu Thụ (VP Tiền Giang)

Cong Ty TNHH Nha May Bia Viet Nam - Tiền Giang

Chuyên viên IT 17

CONG TY TNHH MAY MAC ECO TANK - Tiền Giang

Chuyên viên - IT 05

CONG TY TNHH MAY MAC ECO TANK - Tiền Giang

Nhân viên Nhân sự

Cong ty TNHH May xuat Khau Le - Tiền Giang

Trung Cấp Kỹ Thuật 17

CONG TY TNHH NISSEI ELECTRIC MYTHO - Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Tiền Giang

Nhân viên điện tử, điện tự động 12

Cong Ty Co Phan Dien Co Tu Dong Uy Long - Tiền Giang

Giám Sát Bán Hàng

Tiền Giang

Trưởng Phòng Nhân Sự

Tiền Giang

05 Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa

Tiền Giang

05 Nhân viên phiên dịch tiếng Hoa

Tiền Giang

Quản Lý Bảo Trì (Làm Việc Ở Cái Bè - Tiền Giang)

Tiền Giang

Trưởng Phòng Cơ Điện

Tiền Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>