140  

việc làm nha may sua tuyen dung tại Tiền Giang

  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Quản Đốc May Bao Pp

MINH HUNG GROUP - Tiền Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Tiền Giang

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang Viet Nam - Tiền Giang

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Nhân Viên Sales Admin Nhà Phân Phối

Cong ty TNHH Hoa Nong Hop Tri - Tiền Giang - Bình Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật - Kỹ Thuật Máy Bọc Điện

Tiền Giang

Trưởng Ca Sợi - Dệt - May Bao Pp

Tiền Giang

Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện

Long An - Tiền Giang

Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện

Long An - Tiền Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Tiền Giang

Quản Đốc - Phó Quản Đốc May

Tiền Giang

Nhân Viên May Mẫu

Tiền Giang

Nhân Viên Bảo Trì Máy May

Tiền Giang

Quản Đốc - Phó Quản Đốc May

Tiền Giang

Nhân Viên May Mẫu

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Chuyền May

Tiền Giang

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Tiền Giang

Dệt may - Quản Đốc May Bao Pp

MINH HUNG GROUP - Tiền Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Đốc Xưởng May Bao Pp

MINH HUNG GROUP - Long An - Tiền Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca May

Tiền Giang

Quản Lý Kỹ Thuật Điện Tử Chuyên Về Máy Công Nghiệp Sợi - Dệt - May

Tiền Giang

Trưởng Ca May

Tiền Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>