Việc làm nha may sua tuyen dung tại Quảng Ngãi

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 22 việc làm  

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Kỹ Thuật Chế Độ Nhà Nước

Tap Doan Cong Nghiep Than - Truong Cao Dang Nghe - Quảng Nam - Quảng Ngãi - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Giám Sát Sản Xuất

Quảng Ngãi

KỸ SƯ (PPE)

Quảng Ngãi

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (TECH-PPE)

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kỹ Thuật - Tech Ppe

Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư (ppe)

Quảng Ngãi

Kỹ Sư

Quảng Ngãi

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (TECH-PPE)

Quảng Ngãi

KỸ SƯ (PPE)

Quảng Ngãi

KỸ SƯ (PE)

Quảng Ngãi

Trợ Lý Giám Sát / QC

Quảng Ngãi

Trợ Lý Giám Sát / QA

Quảng Ngãi

TRỢ LÝ GIÁM SÁT/ QC

Quảng Ngãi

TRỢ LÝ GIÁM SÁT

Quảng Ngãi

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Văn Phòng

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng - cắt, mũ giày, hoàn thiện

Quảng Ngãi - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Quảng Ngãi - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên dịch

Quảng Ngãi - 5.000.000-9.000.000₫ một tháng

Tổ trưởng - cắt, mũ giày, hoàn thiện

Quảng Ngãi - 6.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chủ Quản

Quảng Ngãi - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>