26  

việc làm nha may sua tuyen dung tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [QUẢNG NGÃI]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN DÁN TRANG TRÍ ĐIỆN THOẠI [QUẢNG NGÃI]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN DÁN TRANG TRÍ ĐIỆN THOẠI [QUẢNG NGÃI]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [QUẢNG NGÃI]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [QUẢNG NGÃI]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Quảng Ngãi - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

HSE Staff

Quảng Ngãi

Các vị trí quản lý, kỹ sư

Cong ty ITM - Quảng Ngãi - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Trạm Trộn

Quảng Ngãi - 5.500.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn

Quảng Ngãi

Technician (Nhân viên kỹ thuật)

Quảng Ngãi

HSE Staff

Quảng Ngãi

Asst. Sup Qc (Trợ Lý Giám Sát Kiểm Tra Chất Lượng)

Quảng Ngãi

HSE Staff

Quảng Ngãi

Engineer (Kỹ sư)

Quảng Ngãi

Giám Sát Quản Lý Chất Lượng Sơn

Quảng Ngãi

Kỹ sư Hàng Hải

Quảng Ngãi

Kỹ sư Hàng Hải

Quảng Ngãi

Kỹ sư Hàng Hải

Quảng Ngãi

Thủ Kho

Tap Doan Thien An - Quảng Ngãi

Thủ Kho

Tap Doan Thien An - Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>