39  

việc làm nha may sua tuyen dung tại Quảng Ngãi

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh - Huyện Mộ Đức, Đức Phổ

Quảng Ngãi

Thợ vận hành máy móc

XL Manpower - Quảng Ngãi - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc bán hàng - Giám sát bán hàng

Nhà ma'y nuo'c khoa'ng Thạch Bi'ch - Quảng Ngãi

Nhân viên Thiết Kế - Kỹ thuật 28

NOA GROUP, CORP - CONG TY CO PHAN MAY DONG - Quảng Ngãi - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Quảng Ngãi - Nhân viên thu cước

Quảng Ngãi

FPT Quảng Ngãi - Nhân viên thu cước

Quảng Ngãi

QC Assistant Supervisor (Kiểm Soa't Quy Trình & Châ't Lượng Sản Phẩm)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster (Quang Ngai) - Quảng Ngãi

Supervisor (Mua Hàng / Vật Tư)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster (Quang Ngai) - Quảng Ngãi

Cán Bộ Tư Vấn Đấu Thầu Kiêm Cơ Sở Hạ Tầng

Quảng Ngãi - 600 $ một tháng

Đại diện kinh doanh tỉnh

Cong ty Thien Hoa An - Quảng Ngãi

KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

Quảng Ngãi

QA (Sr.supervisor)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster (Quang Ngai) - Quảng Ngãi

KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

Quảng Ngãi

QC (Supervisor)

Cong Ty TNHH Dien Tu Foster (Quang Ngai) - Quảng Ngãi

Chuyên Viên Pháp Chế - Hợp Đồng (01 Người) - Khu Vực Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Chuyên Viên Hợp Đồng Ngoại - Quản Lý Rủi Ro (01 Người) - Khu Vực Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Cán Bộ Tư Vấn Đấu Thầu Kiêm Cơ Sở Hạ Tầng

Quảng Ngãi - 600 $ một tháng

Giám Đốc Phân Xưởng

Quảng Ngãi

Giám Đốc Phân Xưởng

Quảng Ngãi

Quản Ly' Bộ Phận Tổng Vụ (Sr. Sup/Asst. Manager)

CONG TY TNHH DIEN TU FOSTER (QUANG NGAI) - Quảng Ngãi

trang:     1 | 2    >>