Việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 9 trong 9 việc làm  

Dệt may - Nhân Viên Kế Toán

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Kỹ Thuật Xưởng Kiêm Tổ Trưởng Chuyền May

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Đường Ống

Trà Vinh

Bio Xanh: tuyển 02 NV thị trường

Việt Linh - Trà Vinh

Nhân Viên Kinh Doanh (trà Vinh)

Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Công Nghệ

Trà Vinh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Khu Vực Trà Vinh

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý An Toàn,vệ Sinh Lao Động

Trà Vinh