20  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Dệt may - Nhân Viên Kế Toán

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Kỹ Thuật Xưởng Kiêm Tổ Trưởng Chuyền May

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dệt may - Công Nhân May

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Chi Nhánh Trà Vinh

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Trà Vinh

Quảng cáo/Marketing/PR - Nhân Viên Kế Toán

CONG TY TNHH MAY MAI HOANG - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bio Xanh: tuyển 2 NV thị trường

Việt Linh - Trà Vinh

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Đường Ống

Trà Vinh

Nhân Viên Bán Hàng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh (Tiền Giang, Trà Vinh)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Trà Vinh - Tiền Giang

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh (Tiền Giang, Trà Vinh)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Trà Vinh - Tiền Giang

Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh (Tiền Giang, Trà Vinh)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Trà Vinh - Tiền Giang

Nhân Viên Tiếp Thị

Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thị Trường

Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Công Nghệ

Trà Vinh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Thu Hồi Nợ Khu Vực Trà Vinh

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Chi Nhánh Trà Vinh

Trà Vinh

Nhân Viên Thị Trường

Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC - Trà Vinh

Trà Vinh

Trình Dược Viên OTC - Trà Vinh

Trà Vinh

Quản Lý An Toàn,vệ Sinh Lao Động

Trà Vinh