8  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kiểm Soát Chi Phí (Tiếng Trung)

Van Phong Du An Nha May Nhiet Dien Duyen Hai - Trà Vinh

Quản Lý Nhà Hàng

Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

Thợ Làm Bánh, Nấu Chè

Trà Vinh

Quản lý- giày da xuất khẩu 22

Cong ty TNHH MTV SX Tm XNK Phuoc Thanh - Trà Vinh

Thợ hàn có tay nghề (3G)

Cong ty CP phat trien cong nghiep Viet Nam - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Co Khi va Xay Dung Cong - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh