10  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư xây dựng

Vien Nghien cuu Thiet ke Dien luc tinh Quang Dong - Trà Vinh

Thợ hàn 3G

Trà Vinh

Nhân Viên Thu Mua Thủy Sản Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Kho Đtdđ/Laptop

Điện Biên Phủ - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan Co Khi va Xay Dung Cong - Trà Vinh

Đội trưởng lắp đặt kết cấu tại công trường

Cong ty Co phan phat trien cong nghiep Viet Nam - Trà Vinh

Thợ hàn có tay nghề

Cong ty CP phat trien cong nghiep Viet Nam - Trà Vinh

Thợ hàn có tay nghề (3G và 6G)

Cong ty CP phat trien cong nghiep Viet Nam - Trà Vinh

Thợ hàn có tay nghề (3G)

Cong ty CP phat trien cong nghiep Viet Nam - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh