7  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung cho dự án Nhiệt điện tại Trà Vinh

Trà Vinh

Trợ Lý - Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

Phiên dịch tiếng Trung tại dự án 27

Cong ty TNHH Sourcing - Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Dự Án

Trà Vinh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Trà Vinh

Nhân Viên Phiên Dịch

Trà Vinh

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Nam Thu Hồi Nợ Tại Trà Vinh

Cty TNHH Thuong Mai ACS Viet Nam - Trà Vinh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng