42  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng Trung cho dự án Nhiệt điện tại Trà Vinh

Trà Vinh

Thợ nguội bế mặt nhiệt lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật điện khí

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công điện khí

Trà Vinh - Trung Quốc

Thợ điện

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý máy phụ tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật máy chính tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Kỹ thuật viên thao tác máy

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật máy chủ tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Thợ nguội phụ máy lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật máy lò hơi

Trà Vinh - Trung Quốc

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển 2 Nhân Viên Sửa Chữa Đtdđ Tại Trà Vinh

Trà Vinh

Quản lý hàn

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý thi công tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý bảo trì

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý cẩu tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý điều khiển thiết bị

Trà Vinh - Trung Quốc

Quản lý kỹ thuật chất lượng hàn

Trà Vinh - Trung Quốc

Kỹ sư Cầu đường, thủy lợi 20

Cong ty TNHH Dich Vu Thuong Mai Xay Dung Van - Trà Vinh

Lái xe cẩu tuabin

Trà Vinh - Trung Quốc

trang:     1 | 2 | 3    >>