12  

việc làm nha may nhiet dien tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Điện Khí

Trà Vinh

Nhân viên vật tư (Dự án điện, năng lượng)

Cong ty Co phan Ha tang Thien An - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Trình Dược Viên Trà Vinh

Cong ty TNHH Starphar - Trà Vinh

Trình Dược Viên Trà Vinh

Trà Vinh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tiếp Thị Tại Trà Vinh

Cong ty Rong Viet - Trà Vinh

QUẢN LÝ DỰ ÁN - Duyên Hải, Trà Vinh - Lương Hấp Dẫn

Trà Vinh

Nhân Viên Thị Trường Tại Trà Vinh

Cong ty Rong Viet - Trà Vinh

ADMINISTRATION STAFF - Duyên Hải, Trà Vinh - Lương Hấp Dẫn

Trà Vinh

Chuyên viên giám sát thi công

Cong ty Co phan Ha tang Thien An - Trà Vinh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Gia Quản Lý Kỹ Thuật Công Nghệ

Trà Vinh

Kỹ Sư

Trà Vinh

Bếp Trưởng - Bartender

Khu du lich sinh thai Deja Vu Huynh Kha - Trà Vinh