48  

việc làm nha may nhiet dien tại Quảng Ninh

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Bắc Bộ

 Quảng Ninh

Các tìm kiếm gần nhất

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí / Nhiệt Luyện / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Quản lý nhân viên bảo vệ tại nhiệt điện Mông Dương

Quảng Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí / Nhiệt Luyện / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí, Nhiệt Luyện

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Quản lý Nhà hàng làm việc tại Quảng Ninh 18

Cong ty CP My Way Hospitality - Quảng Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Instrument Technician - Kỹ Thuật Viên Điện Điều Khiển (work In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

Instrument Technician - Kỹ Thuật Viên Điện Điều Khiển (work In Cam Pha, Quang Ninh)

Cẩm Phả

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Điện Công Trình

Quảng Ninh

Công Nhân Điện & Kỹ Sư Điện Công Trình

Quảng Ninh

Lái xe , lái máy công trường 25

Cong ty co phan Sao Viet - Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy San, Xúc, Ủi

Quảng Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe Trộn Bê Tông 25

Cong ty TNHH An Quy Hung - Quảng Ninh

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư - Công Nhân Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí / Cầu Đường

Xi Nghiep Co Khi Quang Trung - Quảng Ninh - Ninh Bình

Kế Toán Trưởng ( Tiếng Trung )

Quảng Ninh

Kỹ Sư An Toàn

Quảng Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Vp Quảng Ninh)

Quảng Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>