98  

việc làm nha may nhiet dien tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp - Vận Hành Máy

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện - Điện Tử - Tự Động Hóa

Hà Nội - Hải Dương

Thợ Điện

Hải Dương

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Hải Dương

01 Kỹ Sư Điện và Đo Lường, Điều Khiển

Hải Dương - Hải Phòng

Kỹ Sư Điện,kỹ Sư Cơ Khí

Hải Dương

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi, Cơ Khí, Tiện, Nguội

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Điện Nội Thất Ô Tô

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Vận Hành Máy

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Chuyền, Công Nhân May Mẫu, Công Nhân May

Hải Dương

Tổ Trưởng Vận Hành - Bảo Trì Máy Móc

Hải Dương

Nhân Viên Vận Hành Máy

Hải Dương - 4.500.000₫ một tháng

Công Nhân May Hàng Thời Trang Nữ

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Chuyền Trưởng - Chuyền Phó Tổ May

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Bảo Trì, Sửa Máy May Công Nghiệp

Hải Dương

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đi Sơ Đồ Máy

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Chế Tạo Máy

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Chuyền May

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>