80  

việc làm nha may nhiet dien tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Vận Hành Thiết Bị Nhà Máy Nhiệt Điện (số Lượng: 34 Người)

Hải Dương

Công Nhân Mộc Mẫu, Nhiệt Luyện, Đúc

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Mộc Mẫu, Nhiệt Luyện, Đúc

Hải Dương - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp - Vận Hành Máy

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Công nhân điện nước

Hải Dương - Hải Phòng

Tổ Trưởng Điện Phụ Trợ

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Điện Phụ Trợ

Hải Dương

Tổ trưởng Điện phụ trợ

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Kỹ Sư Điện - Tự Động Hóa

Hải Dương

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi, Cơ Khí, Tiện, Nguội

Điện Biên Phủ - Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh phân phối điện thoại Nokia Hải Dương

Cong ty TNHH Thuong Mai FPT - Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí Điện Nước Thi Công Tại Công Trình

Hải Dương

Nhân Viên Cơ Điện

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kỹ thuật viên vận hành máy

Cong ty co phan dinh duong Viet Nam - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân vận hành máy in

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương

Nhân Viên Chạy Máy

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>