83  

việc làm nha may nhiet dien tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công Nhân Vận Hành Thiết Bị Nhà Máy Nhiệt Điện (số Lượng: 34 Người)

Hải Dương

Công Nhân Mộc Mẫu, Nhiệt Luyện, Đúc

Hải Dương - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Mộc Mẫu, Nhiệt Luyện, Đúc

Hải Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Hải Dương

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Hải Dương - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Hải Dương

Kỹ Thuật Viên Điện Công Nghiệp - Vận Hành Máy

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tử

Hải Dương

Thợ tiện, thợ phay, thợ điện công nghiệp

Cong ty Co phan thiet bi cau truc Viet Nhat - Hải Dương

Thợ cơ điện

Cong ty co phan dau tu Phuc Khang - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tử

Hải Dương

Tổ trưởng điện phụ trợ 16

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Đại diện thương mại tại Hải Dương

Cong ty Co Phan FBF - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện thương mại tại Hải Dương 15

Cong ty Co Phan FBF - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Điện Phụ Trợ

Hải Dương

Tổ trưởng Điện phụ trợ

Cong ty TNHH Mot thanh vien Masan HD - Hải Dương

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi, Cơ Khí, Tiện, Nguội

Điện Biên Phủ - Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ Cơ Khí Điện Nước Thi Công Tại Công Trình

Hải Dương

Nhân Viên Cơ Điện

Hải Dương - 4.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>