58  

việc làm nha may nhiet dien tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Nhiệt - Nhà Máy Nhiệt Điện Thăng Long

Hà Nội - Hải Dương

Kỹ sư lập trình máy CNC 11

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên giao hàng bằng xe máy. 21

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Kỹ sư lập trình máy CNC

Cong ty TNHH Ky Thuat ChangHong (Viet Nam) - Hải Dương

Nhân viên giao hàng bằng xe máy 03

Co phan dau tu san xuat XNK Truong Giang - Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật điện, cơ khí 27

Cong ty co phan nhua va moi truong xanh An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kỹ thuật điện, cơ khí

Cong ty co phan Nhua va moi truong xanh An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện

Hải Dương

Kỹ Sư Điện Tử

Hải Dương

Kỹ Sư Điện Tử

Hải Dương

Công Nhân Hàn Điện, Hàn Hơi, Cơ Khí, Tiện, Nguội

Điện Biên Phủ - Hải Dương

Kỹ Sư Điện

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe

TNHH nha may bia Nam Khanh (Ha Noi) - Hà Nội - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Trung Tan may tinh SHD - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Ép Nhựa

Hải Dương

Kỹ Thuật Viên Ép Nhựa

Hải Dương

Kỹ Thuật Viên Ép Nhựa

Hải Dương

Nhân viên kỹ thuật tính BOM 30

Cong ty co phan Dong Tam - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>