177  

việc làm nha may nhiet dien tại Duyên Hải Nam Trung Bộ

  

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Cong ty TNHH Vietpeco - Đà Nẵng

Đại Diện Kinh Doanh Tại Nha Trang

Đà Nẵng - 15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Tại Nha Trang

Nha Trang

Đại Diện Kinh Doanh Tại Nha Trang

Nha Trang

Đại diện kinh doanh thang máy tại miền trung 04

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Viet - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đại diện kinh doanh thang máy - miền trung 04

Cong ty Co phan Dau tu va Cong nghe Viet - Đà Nẵng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Nha Trang

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Nha Trang

Thu Ngân Làm Việc Tại Nha Trang

Nha Trang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Bán Hàng Làm Việc Tại Nha Trang

Nha Trang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thu Ngân - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Nha Trang

Giám Đốc chi nhánh Nha Trang - Khánh Hòa

Cong ty co phan duoc thao Phuc Vinh - Nha Trang

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - (Chi Nhánh Nha Trang - Khánh Hòa)

Nha Trang

Chăm sóc khách hàng - Bigc Nha Trang - Nv Bán Hàng Công Nghệ

Cong ty Co phan Cong nghe so Bach Khoa BKC - Nha Trang

Nhân viên phục vụ nhà hàng

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Quảng Ngãi

Giám đốc Nhà hàng - Khách sạn

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Quảng Ngãi

Kho vận/Vật tư - Quản Lý Kho - Fptshop Tại Nha Trang - Khánh Hòa

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Nha Trang

NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

CONG TY TNHH MTV NGUYEN NGAN HA - Đà Nẵng

Công Nhân May

CONG TY CO PHAN MAY AN HUNG - Phú Yên

Kỹ sư thiết kế máy

Cong ty TNHH Nhat Phu Thai - Đà Nẵng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>