10436  

việc làm nha may nhiet dien

  

PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

Cong ty TNHH Vietpeco - Đà Nẵng

Kỹ Sư Nhiệt - Nhà Máy Nhiệt Điện Thăng Long

Hà Nội - Hải Dương

Kỹ Sư Nhiệt - Nhà Máy Nhiệt Điện Thăng Long

Hà Nội

Nhân viên bảo vệ tại nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Cong ty Bao ve Dai Hung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Bảo vệ nhà máy nhiệt điện

Cong ty Bao ve Dai Hung - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Nhiệt Điện

Việt Nam - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy Nhiệt Điện

Hậu Giang

Bảo vệ nhà máy nhiệt điện 29

Cong ty bao ve Dai Hung - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ sư Hóa - Nhà máy nhiệt điện

Hà Nội

Kỹ sư Hóa - Nhà máy nhiệt điện

Hà Nội

Kỹ sư Hóa nhà máy nhiệt điện Thăng Long

Hà Nội

Kỹ sư Hóa - Nhà máy nhiệt điện

Hà Nội

Kỹ sư điện tử nhà máy 03

Tap doan cong nghe Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tử Nhà Máy

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Điện Tử Nhà Máy

Cong ty TNHH Cong nghe Viet Han - Hà Nội

Kỹ sư điện tử nhà máy 08

Tap doan cong nghe Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Điện Nhà Máy

Hưng Yên

Kỹ sư điện tử nhà máy

Tap doan cong nghe Viet Han - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Trì Điện Nhà Máy

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư máy và thiết bị nhiệt lạnh 18

Cong ty co phan co dien Xuan Mai - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>