189  

việc làm nha may giay tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Lái Xe, Láy Máy

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa, vận hành máy 07

Cong ty TNHH Thanh Hoa - Hưng Yên - Thanh Hóa

Tuyển Lái Xe, Lái Máy

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Thợ Lái Máy xúc, Máy ủi 24

Tong cong ty BDS Dong A - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Lái Máy Xúc, Máy Ủi

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên lập trình máy CNC 21

Cong ty TNHH Can Hoa - Thanh Hóa

Máy Trưởng Tàu Kéo 720Cv

Thanh Hóa

Công nhân may công nghiệp

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân May Công Nghiệp

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Lái Máy Búa Đóng Cọc Ly Tâm

Thanh Hóa

Thợ Lái Máy Cẩu Xích

Thanh Hóa

Nhân viên may mẫu

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty TNHH tu van Hana - Thanh Hóa

Nhân viên may mẫu kiêm QC

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty TNHH tu van Hana - Thanh Hóa

Kỹ thuật viên máy tính

Cong ty TNHH Thanh Trung - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH APPARELTECH Vinh Loc - Thanh Hóa

Nhân viên bảo trì, sửa chữa máy may công nghiệp

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>