87  

việc làm nha may giay tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Thanh Hóa

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Thanh Hóa

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Thanh Hóa

Cán Bộ Quản Lý Giầy

Thanh Hóa

Nhân viên làm rập trên máy - ráp sơ đồ 18

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may 16

Cong ty TNHH May mac XK Appareltech Vinh Loc - Vinh - Thanh Hóa

Nhân viên kỹ thuật công nghệ may

Cong ty TNHH May mac XK Appareltech Vinh Loc - Thanh Hóa

Nhân Viên Kỹ Thuật May

Thanh Hóa

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Tính

Thanh Hóa

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH giay Hong fu viet nam - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý QC/QA

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Trưởng ca kỹ thuật 02

Cong ty CP Quan ly va Khai thac Tai san - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Bartender

Thanh Hóa

Nhân Viên IE (Tiếng Trung)

Thanh Hóa

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Thanh Hóa

Nhân viên bảo hành sản phẩm

Cong ty TNHH Tan My - Thanh Hóa

Nhân Viên Tài Vụ (Tiếng Trung)

Thanh Hóa

Nhân viên bảo hành sản phẩm 01

Cong ty TNHH Tan My - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>