109  

việc làm nha may giay tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân - nhà máy Hà Long

Cong ty lien doanh VINASTONE - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân may

Cong ty TNHH May mac xuat khau APPAREL TECH Vinh - Thanh Hóa

Thợ cơ khí - Công nhân lắp máy 20

Cong ty TNHH Sang Hop - Thanh Hóa - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Vé Máy Bay

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu N&N Ha Noi - Hà Nội - Thanh Hóa

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp 13

CONG TY TNHH SAKURAI VIET NAM - Thanh Hóa

Nhân viên may mẫu kiêm QC

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty TNHH tu van Hana - Thanh Hóa

Quản đốc chuyền may

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Kỹ thuật viên bảo trì máy may công nghiệp

Cong ty TNHH APPARELTECH Vinh Loc - Thanh Hóa

Nhân viên kĩ thuật may

Cong ty TNHH tu van Hana - Thanh Hóa

Kỹ thuật viên máy tính

Cong ty TNHH Thanh Trung - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên may mẫu

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Nhân viên bảo trì, sửa chữa máy may công nghiệp

Cong ty Co phan Dung cu The Thao Delta - Thanh Hóa

Thợ lắp máy và thợ phụ 24

Cong ty TNHH Sang Hop - Thanh Hóa

Thợlắp máy và thợ phụ 24

Cong ty TNHH Sang Hop - Thanh Hóa

Nhân Viên Lái Máy Xúc

Thanh Hóa

Phiên dịch viên

Cong ty TNHH giay Sun Jade Viet Nam - Thanh Hóa

Phiên dịch Tiếng Trung - Tiếng Anh

Cong ty TNHH giay Sun Jade Viet Nam - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>