33  

việc làm nha may giay tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân may làm việc tại Hải Hậu

TNHH Smartventures USA - Nam Định

Xây dựng - Lái Xe, Lái Máy Công Trường (sl 20 Người)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định

Kho vận/Vật tư - Lái Xe, Lái Máy Công Trường (sl 20 Người)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định

Lái Xe, Lái Máy Công Trường (sl 20 Người)

Nam Định

Công nhân May làm việc tại Hải Hậu 26

Cong tyTNHH Smart Shirts Garments - Nam Định - 3.000.000₫ một tháng

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Sửa Máy May, Ô Tô

Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân may

TNHH Smartventures USA - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Xưởng May

Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ Điện,thợ Bảo Dưỡng Máy May

Nam Định - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc Tại Thái Bình, Nam Định

Nam Định - Thái Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán

Cong Ty Co Phan Che Bien Thuc Pham Nong San - Nam Định

Nhân viên bán bếp từ tại BigC Nam Định

Bach Tuong Phat Holdings - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ hàn Inox

Cong ty TNHH MTV TM Co khi Tien Dat - Nam Định

Assistant Factory Manager (Textile)

MegaCEO Executive Search - Nam Định - 300-500 $ một tháng

Nhân viên hành chính, văn phòng

Cong ty thuong mai GRIN - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dyeing Manager ($2000; Garment)

MegaCEO Executive Search - Nam Định

Admin manager (Factory)

Cong ty Mang xa hoi MasterStreets.com - Nam Định

Xây dựng - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kiến trúc/Nội thất - Chỉ Huy Trường Công Trường (Số Lượng 05)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang Dai Phong - Nam Định - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2    >>