66  

việc làm nha may giay tại Nam Định

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản lý Khu Nhà Ở Cap Cấp (Apartment)

Nam Định

Quản lý Khu Nhà Ở Cap Cấp (Apartment)

Nam Định

Kỹ sư cơ khí - công nghệ chế tạo máy 29

Nam Định

Kỹ sư cơ khí- công nghệ chế tạo máy 29

Nam Định

Kỹ sư cơ khí- công nghệ chế tạo máy

Tat ca Muc luong - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

kỹ sư cơ khí- công nghệ chế tạo máy

Doanh Nghiep tu nhan Thuong mai & Co khi Tam - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân có tay nghề may và chưa có tay nghề

Cong ty Co phan DJ - Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Luật Sư

Nam Định

Luật Sư

Nam Định

Luật Sư

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Nhân Viên Cơ Điện

Nam Định - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Luật Sư

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nam Định

trang:     1 | 2 | 3    >>