13196  

việc làm nha may duoc pham

  

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên R&d (Nhà Máy Long An)

Cong ty Co phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Nấu Ăn Tại Nhà Máy

Cong ty TNHH Dau tu TM & SX Bao Bi - Hà Nội - 2.500.000-4.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Đốc Nhà Máy Cb Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CHU VIET - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy Cb Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CHU VIET - Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phụ Trách Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

CONG TY TNHH SAN HA - CHI NHANH LONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân kỹ thuật thực phẩm làm tại nhà máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh dược phẩm tại Thái Nguyên, Hà Giang

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Giang - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Qa (Ngành Nghề Thực Phẩm)

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Bình Dương

Dược Sỹ Phụ Trách Sản Phẩm - QA

Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (R&d)

Cong ty TNHH Thuong Mai Tan Thanh - Vinh

Dược Sỹ Phụ Trách Sản Phẩm

Bình Dương

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

Cong ty TNHH Tue Linh - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Hóa Thực Phẩm (Trung Cấp)

CONG TY CO PHAN NUOC HOANG MINH - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh dược phẩm

Cong ty TNHH Tue Linh - Nghệ An - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Sales Manager - Nguyên Liệu Dược Phẩm

Cong Ty TNHH TM - DV An Huy - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kiểm Phẩm (Qc)

Cong ty TNHH Dynaplast Packaging ( Viet Nam) - Bình Dương

Trình Dược viên Kênh Nhà Thuốc (Hà Nội) 30

Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên (Nhân Viên Bán Hàng Nhà Thuốc)

Cong Ty Co Phan KDDV & TM Nam Phuong - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên (Nhân Viên Bán Hàng Nhà Thuốc)

Cong Ty Co Phan KDDV & TM Nam Phuong - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>