20364  

việc làm nha may duoc pham

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Trung Cấp Trong Nhà Máy Dược

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Nhà Máy

Cong ty Co phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Trưởng Phòng QC Trong Nhà Máy Sản Xuất Dược

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng QC Trong Nhà Máy Sản Xuất Dược

Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phó Giám Đốc Nhà Máy Nông Dược

Cong ty TNHH TM Thai Phong - Đồng Nai - Lâm Đồng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nam Dược Sĩ Trung Học (Làm Việc Tại Nhà Máy Sx Dược -Bình Dương)

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Nhà Máy Phụ Trách Sản Xuất Sản Phẩm

Hà Nội - 300-1.200 $ một tháng

【VSIP2工業団地の食費工場生産管理者募集】Tuyển Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Nhà Máy Thực Phẩm

Bình Dương

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỰC PHẨM (HÀ NỘI)

Hà Nội - 4.000 $ một năm

GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỰC PHẨM (HÀ NỘI)

Hà Nội - 4.000 $ một năm

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Trình Dược Viên Etc

Cong ty Co phan Thuong mai Duoc My pham Dao - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Trình Dược Viên Otc

Cong ty Co phan Thuong mai Duoc My pham Dao - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Thư Ký Giáo Vụ Khoa Hóa - Công Nghiệp Thực Phầm

Dai hoc Nguyen Tat Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Sales Manager - Nguyên Liệu Dược Phẩm

Cong Ty TNHH TM - DV An Huy - Tp Hồ Chí Minh

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Nhân Viên Trình Dược Khối Etc Và Otc

CONG TY CO PHAN DAU TU NAM VIET THAI SON - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm - Lương Hấp Dẫn

Hà Nội

NV kỹ Thuật Dược Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>