29813  

việc làm nha may duoc pham

  

Công Nhân Vận Hành Máy Dược Phẩm

Long An - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Dược sỹ ĐH làm việc tại Thanh Oai (nhà máy)

Cong ty CP G-P Mama sua non - Hà Nội

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên R&d (Nhà Máy Long An)

Cong ty Co phan Thuc Pham Gia Dinh Anco - Long An

Công nhân kỹ thuật thực phẩm làm tại nhà máy

Cong ty TNHH Cong Nghe Thuc Pham Nhat Hong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Đốc Nhà Máy Cb Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CHU VIET - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Đốc Nhà Máy Cb Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG CHU VIET - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc Nhà Máy Cb Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phụ Trách Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

CONG TY TNHH SAN HA - CHI NHANH LONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Giám Đốc Nhà Máy

Cong Ty Co Phan Dau Tu Thuong Mai Quoc Te - Hà Nội

Công nhân kỹ thuật thực phẩm làm tại nhà máy

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên giao hàng dược phẩm 29

Cong ty TNHH Duoc Pham ALANTA - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên nam giao hàng dược phẩm

Cong ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Minh Hanh - Hà Nội

Nhân viên nam giao hàng dược phẩm 22

Cong ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Minh Hanh - Hà Nội

Nhân viên giao hàng dược phẩm

Cong ty TNHH Thuong Mai Duoc Pham Minh Hanh - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh dược phẩm tại Thái Nguyên, Hà Giang

Cong ty TNHH duoc pham Hoa Thien Phu - Hà Giang - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh dược phẩm 31

Cong ty co phan y duoc Truong Thanh Y - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán dược phẩm 28

Cong ty co phan hoa duoc - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn (ngành dược phẩm) 28

Cong ty y duoc LIS - Hà Nội

Nhân viên tư vấn (ngành dược phẩm)

Cong ty Y Duoc LIS - Hà Nội

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Phụ Kho (Dược Phẩm)

Cong ty TNHH Mot Thanh Vien Nam Duoc Phuong Nam - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>