66919  

việc làm nha hang nhat

  

Nữ Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật 12

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - Nhật Bản

Nữ Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật 03

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật 29

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - Nhật Bản

Nhân viên tạp vụ cho nhà hàng Nhật Kimono 52, 54 Lý Thường Kiệt, HN

Nha hang Nhat Ban KIMONO - Hà Nội

Quản lý nhà hàng ( tiếng Anh hoặc tiếng Nhật)

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng Nhật HuGuYa

Nha hang Nhat Huguya - Hà Nội

Nhân viên chạy phụ bàn cho nhà hàng nhật KIMONO 52 54 Lý thường kiệt

Nha hang Nhat Ban KIMONO - Hà Nội

Quản lý nhà hàng Nhật Furuya

Nha hang Nhat Huguya - Hà Nội

Nhân viên tạp vụ cho nhà hàng Nhật Kimono 52, 54 Lý Thường Kiệt, HN

Nha hang Nhat Ban KIMONO - Hà Nội

Nhân viên tạp vụ cho nhà hàng Nhật Kimono 52, 54 Lý Thường Kiệt, HN

Nha hang Nhat Ban KIMONO - Hà Nội

Nhân viên Marketting nhà hàng Nhật

Nha hang Am thuc Nhat Ban Bizin - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Order Nhà hàng Nhật

Nha hang Nhat Ban Shin - Hà Nội

Nhân viên phụ bếp Nhà Hàng Nhật

Nha Hang Nhat -The SuShi Bar - Tp Hồ Chí Minh

TỔ TRƯỞNG NHÀ HÀNG NHẬT 22

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Tp Hồ Chí Minh - Kobe, Hyogo

Quản lý nhà hàng Nhật 21

Nha Hang Sushiro - Tp Hồ Chí Minh

TỔ TRƯỞNG NHÀ HÀNG NHẬT

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Việt Nam

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KOBE (F&B Manager) - ( Tiếng Nhật )

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Việt Nam

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT 01

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Tp Hồ Chí Minh - Kobe, Hyogo

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT

CONG TY CO PHAN NHA HANG KOBE BBQ - Việt Nam

Phụ bếp nhà hàng Nhật 22

Cong ty TNHH Nha Hang MiYaBi - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>