85673  

việc làm nha hang nhat

  

Nữ Nhân viên phục vụ bàn nhà hàng Nhật

Nha hang Nhat Ban BiJin (BiJin restaurants) - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ bếp Nhà Hàng Nhật

Nha Hang Nhat -The SuShi Bar - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nữ phục vụ nhà hàng Nhật

Cong Ty TNHH MTV TM DV nha hang Xuan Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tiếp thị - PG nhà hàng Nhật Bản

Cong ty CP Linh Nham - Việt Nam

Trợ Lý Nhà Hàng Nhật

Hà Nội

Tuyển Trợ lý nhà hàng nhật

Hà Nội

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT ( TIẾNG ANH/ TIẾNG NHẬT)

CONG TY CO PHAN TOKYOMART-KOBE BBQ - Tp Hồ Chí Minh

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG NHẬT ( TIẾNG ANH/ TIẾNG NHẬT)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Order Nhà Hàng Nhật

Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ Tại Nhà Hàng, Khách Sạn Đệ Nhất Quận Tân Bình

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

40 Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Nhật

CONG TY TNHH DICH VU QUANG SON - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nữ Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng Nhật

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Tại Nhà Hàng Nhật

CONG TY TNHH DICH VU QUANG SON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000₫ một tháng

Nữ Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nhà Hàng Nhật

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

50 Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật

CONG TY TNHH DICH VU QUANG SON - Tp Hồ Chí Minh - 200-500 $ một tháng

Nhân Viên Phụ Bếp Nhà Hàng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tạp Vụ Tại Nhà Hàng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Nhật

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng (tiếng Anh Hoặc Tiếng Nhật )

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Lễ tân nhà hàng biết tiếng Nhật

Cong ty TNHH Du lich Kaihatsu - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>