2153  

việc làm nha hang nhat tuyen dung tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Phụ Bếp Làm Việc Tại Nhà Hàng Nhật HCM & Bình Dương

Bình Dương

Phụ Bếp Nhà Hàng Nhật Tại Bình Dương

Bình Dương - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Siêu Thị, Nhà Hàng

Cong ty TNHH DV BV An Ninh Toan Cau - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Tuyển Nhân Viên Bảo Vệ Siêu Thị, Nhà Hàng

Cong ty TNHH DV BV An Ninh Toan Cau - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Quản Lý Nhà Hàng

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Biên - Phiên Dịch Tiếng Nhật (ưu Tiên Có Thể Sử Dụng Tiếng Anh)

Bình Dương - 6.000.000-12.000.000₫ một tháng

Chăm sóc khách hàng - Phiên Dịch Tiếng Nhật

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương

Bw01 Quản Lý Cửa Hàng (tiếng Nhật N2 - Bình Dương)

Bình Dương - 800 $ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Mua Hàng (tiếng Nhật)

Bình Dương

Bảo vệ Nhà Hàng_Quán Cafe 24

Tap Doan Bao Ve - Ve Si - HOANG LONG - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Tạp vụ Nam nhà hàng

KDL Dinky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phục vụ nữ nhà hàng

KDL Dinky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phục vụ nữ nhà hàng

KDL Dinky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Tổng quản lý nhà hàng - khách sạn

DIN KY RESORT - Bình Dương

Phục vụ nữ nhà hàng

KDL Dinky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>