22451  

việc làm nha hang khach san tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng Sale và Marketing (lĩnh vực nhà hàng - khách sạn)

Nha Hang Hai San Cao Cap - Hà Nội

Nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng khách sạn

Khach san Cac Hoang Tu - Cat ba - Hà Nội

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Cong Ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap Doan - Hà Nội

Nhân viên khách sạn nhà hàng

Nha Hang F+ - Hà Nội

Kế toán nhà hàng khách sạn

Nha Hang Nam Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng quản lý khách sạn nhà hàng

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên khách sạn nhà hàng làm việc tại Times City

Cong ty Co phan Dich vu Hang khong Thang Long - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ nhà hàng khách sạn

Cong ty CP XNK The Gioi Hai San - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng-Khách Sạn

Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng - Khách Sạn

Cong Ty TNHH Sinh - Hà Nội

Nhân viên nhà hàng, khách sạn 04

Paloma Hotel Ha Noi - Hà Nội

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng ( Tiếng Anh/ Tiếng Nhật)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng (thành thạo tiếng Anh)

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Giáo Viên Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn - Nhà Hàng (tuyển Gấp)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>