22005  

việc làm nha hang khach san tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Quản lý khách sạn - nhà hàng

CTy co phan thuong mai va dau tu Quoc te - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý khách sạn - nhà hàng 28

CTy co phan thuong mai va dau tu Quoc te - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xây Dựng, NV Nhà Hàng, NV Khách Sạn

Hà Nội

Giám đốc điều hành khách sạn-nhà hàng 15

Cong ty CP Beta Media - Hà Nội

Nhân Viên Triển Khai Giải Pháp Quản Lý Nhà Hàng, Khách Sạn

Hà Nội

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Khách Sạn, Nhà Hàng

Santa Barbara Hotel - Hà Nội

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Tiếng Anh Chuyên Ngành Khách Sạn - Nhà Hàng (tuyển Gấp)

Hà Nội

Tuyển Phóng Viên Tạp Chí Khách Sạn Và Nhà Hàng

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Hàng Khách Sạn

Hà Nội

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Hàng Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Thu Mua Hàng Hóa Khối Nhà Hàng/ Khách Sạn

Hà Nội

Quản Lý Nhà Hàng- Khách Sạn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>