20778  

việc làm nha hang khach san tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng Sale và Marketing (lĩnh vực nhà hàng - khách sạn)

Nha Hang Hai San Cao Cap - Hà Nội

Nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Quản lý nhà hàng khách sạn

Khach san Cac Hoang Tu - Cat ba - Hà Nội

Nhân viên lễ tân, nhân viên nhà hàng khách sạn

Tap doan khach san A25 - Hà Nội - 4.500.000₫ một tháng

Kế toán nhà hàng khách sạn

Nha Hang Nam Son - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tổng quản lý khách sạn nhà hàng

Cong ty CP Nha Hang Nhat Viet - Tap doan - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên khách sạn nhà hàng

Nha Hang F+ - Hà Nội

Nhân viên khách sạn nhà hàng làm việc tại Times City

Cong ty Co phan Dich vu Hang khong Thang Long - Hà Nội

Nhân viên bảo vệ nhà hàng khách sạn

Cong ty CP XNK The Gioi Hai San - Hà Nội

Nhân Viên Bảo Vệ Nhà Hàng Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

nhan vien nha hang,khach san

Hà Nội

Lễ Tân khách sạn - nhà hàng, HDV du lịch

cong ty TNHH DL & TM LHV - Hà Nội - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nhà Hàng - Khách Sạn

Candle Hotel Hanoi - Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng - Khách Sạn

Cong Ty TNHH Sinh - Hà Nội

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng - Khách Sạn

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>