25964  

việc làm nha hang khach san tại Hà Nội

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bàn nhà hàng - khách sạn

Khach san Meracus - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh kênh nhà hàng, khách sạn, trường học .v.v. (horeca)

Cong ty Co phan Thuong mai dich vu san xuat - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh (Nhà Hàng, Khách Sạn)

Hà Đông - Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh (Nhà Hàng, Khách Sạn)

Hà Đông - Hà Nội

Giám Sát, Quản Lý Khách Sạn Nhà Hàng

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Kênh HRc ( Nhà Hàng, Khách Sạn, Cafe)

Hà Nội

Quản lý nhà hàng khách sạn 10

Truong CDN Cong nghe va Kinh te Ha Noi - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên marketing cho nhà hàng, khách sạn 23

Cong ty CP Beta Media - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên marketing cho khách sạn, nhà hàng 23

Cong ty CP Beta Media - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Đông - Hà Nội

Quản lý nhà hàng khách sạn

Van phong Doan truong CD Cong nghe va Kinh te - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bếp chính nhà hàng khách sạn 04

Cong ty CPTMQT Thanh Hung - BRANDI HOTEL 1,2,3 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bếp chính nhà hàng khách sạn

Cong ty CPTMQT Thanh Hung - BRANDI HOTEL 1,2,3 - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

Quản lý khách sạn - nhà hàng

CTy co phan thuong mai va dau tu Quoc te - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Xây Dựng, NV Nhà Hàng, NV Khách Sạn

Hà Nội

Nhân Viên Triển Khai Giải Pháp Quản Lý Nhà Hàng, Khách Sạn

Hà Nội

Quản Lý Khách Sạn - Nhà Hàng

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>