9  

việc làm nha hang khach san tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Đại diện Kinh doanh Khu vực 1 19

N.S.B Group - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc (Miền Bắc)

Cao Bằng

Nhân viên Đại diện Kinh doanh 16

N.S.B Group - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng 31

FPT Telecom - Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Cán bộ kinh doanh

Cong ty TNHH Sawa - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn Tại Cao Bằng

Cao Bằng

Trình Dược Viên

Cao Bằng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng