21  

việc làm nha hang khach san tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng (kênh Gt) Khu Vực Tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kênh Đại Lý

Cao Bằng - Thái Nguyên - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại ca'c tỉnh 20

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Nhân Viên Kinh Doanh Dược

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại 18

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Trình dược viên OTC tại miền Bắc 18

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Kế Toán Trưởng

Cao Bằng

Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Bắc 09

Cong ty TNHH Vinamask - Cao Bằng

Trình dược viên khu vực phía Bắc 03

Cong ty Co phan Thuong mai Thien Vu - Cao Bằng

Trình Dược Viên tại Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên

Cong Ty TNHH Tue Linh - Cao Bằng - Điện Biên

Trình Dược Viên

Cao Bằng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên OTC

Cao Bằng

Trình Dược Viên OTC

Cao Bằng

Trình Dược Viên Cao Bằng

Cao Bằng

Trình Dược Viên Tại Các Tỉnh

Cao Bằng

Trình Dược Viên

Cao Bằng

Trình Dược Viên

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Khu Vực Phía Bắc

Cao Bằng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng

trang:     1 | 2    >>