15  

việc làm nha hang khach san tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng Tại Cao Bằng

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp - Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên post bài diễn đàn

Cong ty TNHH MTV Santa viet nam - Cao Bằng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Trình dược viên

Cao Bằng - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe Nong thon - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Làm Việc Tại Thái Nguyên,Cao Bằng,Bắc Cạn

Cong ty TNHH FCM - Cao Bằng - Thái Nguyên - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cao Bằng

Nhân viên kinh doanh

Cao Bằng

Cộng tác viên post bài diễn đàn

Cong ty TNHH MTV Santa viet nam - Cao Bằng

Nhân viên Kinh doanh

Cong ty Co phan Phat trien Cong nghe Nong thon - Cao Bằng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Otc

Cao Bằng - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Trình Dược Viên Cao Bằng

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Cán bộ kinh doanh

Cong ty TNHH Sawa - Cao Bằng