328  

việc làm nha hang khach san tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý Nhà Hàng Khách Sạn Kiều Anh

Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Giám Đốc Nhà Hàng, Khách Sạn

Bà Rịa - Vũng Tàu - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng, Khách

Bà Rịa - Vũng Tàu - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám Sát Nhà Hàng Hải Sản

Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng

Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng

Vũng Tàu

Tổ Trưởng Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Kfc Khu Vực Tp.vũng Tàu

Vũng Tàu

Quản lý Nhà hàng

Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Vũng Tàu

Giám Sát / CA Trưởng Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bếp Cho Nhà Hàng Nhật

Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Cho Nhà Hàng Nhật

Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>