351  

việc làm nha hang khach san tại Bà Rịa - Vũng Tàu

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũng Tàu

Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Bà Rịa - Vũng Tàu

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Cong ty TNHH CERAGEM MY TAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Cong ty TNHH CERAGEM MY TAM - Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Chứng Khoán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Chứng Khoán

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nam Phục Vụ Nhà Hàng (waiter)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lễ Tân Nhà Hàng (hostess)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nam Phục Vụ Nhà Hàng (waiter)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lễ Tân Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nam Phục Vụ Nhà Hàng (waiter)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ Trưởng Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Trách Mảng Tổ Chức Sự Kiện - Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Lễ Tân Nhà Hàng (hostess)

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân Viên Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng Cafe-Saigon Space Food and Coffee

Bà Rịa - Vũng Tàu

Quản Lý Nhà Hàng

Bà Rịa - Vũng Tàu

trang:     1 | 2 | 3    >>