40427  

việc làm ngoai giao

  

Giáo Viên Việt Nam Và Nước Ngoài / Vietnamese And Foreign Teachers

Trung tam Ngoai ngu Viet My Binh Duong - Bình Dương

Ngoại ngữ - Giáo Viên Dạy Tiếng Anh

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te A My - Vinh

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te A My - Vinh

Ngoại ngữ - Giáo Viên Anh Văn

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te A My - Vinh

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh (Fulltime / Parttime Teacher)

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te A My - Vinh

Ngoại ngữ - Giáo Viên Dạy Anh Văn

Trung Tam Ngoai Ngu Quoc Te A My - Vinh

Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Tiếng Anh / Recruiment Foreign Teacher

Trung tam Ngoai ngu Viet My Binh Duong - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Cong Ty TNHH MTV DV TM Chia Khoa Hai Ngoai - Tp Hồ Chí Minh

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Anh

Trung Tam Ngoai Ngu Dong Phuong Moi - Tp Hồ Chí Minh

Giáo viên ngoại ngữ

Cong ty co phan dau tu giao duc Sai Gon - Đồng Nai - 10.000.000₫ một tháng

Giáo viên phụ trách lớp ngoại ngữ 03

Cong ty TNHH Thuong mai va Truyen thong Giao duc - Hà Nội

Giáo viên, sinh viên dạy ngoại ngữ

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Giao Duc Dien Nhan - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Giáo Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Van Hoa Giao Duc Thien Ha Xanh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngoại ngữ - Giáo Viên Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Van Hoa Giao Duc Thien Ha Xanh - Đồng Bằng Sông Cửu Long

Nhân viên tư vấn giáo dục và ngoại ngữ

Cong ty CP Nguon nhan luc Viet - Hải Phòng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên ngoại giao kinh doanh

Tp Hồ Chí Minh - 1.500 $ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch Với Đối Tác Nước Ngoài (Tiếng Trung)

Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Thư Ký Ngoại Giao

Bình Dương

Nhân Viên Giao Dịch Với Đối Tác Nước Ngoài (Tiếng Trung)

Hà Nội

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT VÀ CHUYÊN VIÊN ĐỐI NGOẠI

Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>