141  

việc làm nghi son tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phục Vụ Bàn Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa

Thơ Lắp Đường Ống Lương Cao KKT Nghi Sơn

Truong Trung Cap Nghe So 1 Tp Thanh Hoa - Thanh Hóa

Tuyển "công Nhân Hàn" Làm Việc Trong Nghi Sơn

Thanh Hóa - 270.000₫ một ngày

Housekeeping Manager- Anh Phát Brand New 4star Hotel - Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa

Khách sạn Semec tuyển gấp nhân viên massage ở Nghi Sơn thu nhập cao

Thanh Hóa

Tuyển công nhân khu lọc dầu Nghi Sơn - Thanh Ho'a

Thanh Hóa - 260.000₫ một ngày

Tuyển Gấp Nhân Viên Bảo Vệ Tại Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa - 3.000.000-6.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Thợ Hàn 3g & 6g Làm Việc Trong Khu Kinh Tế Nghi Sơn

Thanh Hóa

Thợ Hàn 3g & 6g Làm Việc Trong Khu Kinh Tế Nghi Sơn

Thanh Hóa

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Khu Kinh Tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển "công Nhân Hàn" Làm Việc Trong Nghi Sơn

Thanh Hóa - 270.000₫ một ngày

Tuyển Gấp Đội Trưởng, Chỉ Huy Làm Việc Tại Nghi Sơn, Thanh Hóa

Thanh Hóa - 3.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển "công Nhân Hàn" Làm Việc Trong Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa - 270.000₫ một ngày

Tuyển Gấp Thợ Lắp Đường Ống Làm Việc Tại Nhà Máy Lọc Dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa - 10.000.000-14.000.000₫ một tháng

Tuyển Công Nhân Hàn Làm Việc Trong Khu Lọc Dầu Nghi Sơn

Thanh Hóa - 270.000₫ một ngày

Thợ Nề, Sơn Bả – Ks Mường Thanh Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Thị Trường Bỉm Sơn Thanh Hóa

Thanh Hóa - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thợ Phun Sơn

Thanh Hóa

NHÂN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - PGD BỈM SƠN (THANH HÓA)

ACB - Thanh Hóa

Thợ Gò Hàn - Thợ Sơn

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>