775  

việc làm nganh y duoc tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Thợ mộc (Ngành gỗ, ván ép MFC) 01

Cong ty TNHH Coco Furniture - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất ngành gỗ 01

Cong ty TNHH Noi That Cao Thanh - CN Binh - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

San Do: tuyển 01 NV chuyên ngành CN sinh học, vi sinh…

Việt Linh - Bình Dương

Nhận sinh viên thực tập kế toán và các ngành khác

Bình Dương

Kỹ thuật ngành gỗ, công nhân ngành gỗ. 30

Cong ty TNHH MTV Hoang Du - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhận sinh viên thực tập kế toán và các ngành khác

Bình Dương

Giám đốc chất lượng ngành giấy 29

Cong ty CP Dàu tu Tha'i Bình - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh ngành xây dựng 28

Cong ty TNHH Xay Dung Sai Gon Hung Thinh - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất (Ngành Gỗ)

Bình Dương

Chuyền trưởng phôi (ngành gỗ) 26

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyền trưởng hàng trắng (ngành gỗ) 26

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương

Nhân sự - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Ngành May

CTY TNHH TAN THANH DAT - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Nhân viên mua hàng ngành gỗ 18

Cong ty Co phan Lam Viet - Bình Dương

Nhân viên thiết kế - ngành gỗ nội thất 19

Cong ty co phan Go Minh Duong - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhận thực tập ngành quản trị, marketing 16

Cong Ty Xuat Nhap Khau Tram Binh Son - Bình Dương

Nhân viên kinh doanh ngành phân bón 16

Cong ty Co Phan Tap doan Ngoc Hung - Bình Dương

Nhận sinh viên thực tập thực tế các ngành 15

Cong Ty Xuat Nhap Khau Tram Binh Son - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>