844  

việc làm nganh y duoc tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (ngành Dược)

Xinhgapo - Bình Dương

Trưởng Nhóm Kinh Doanh (ngành Dược)

Xinhgapo - Bình Dương

Trinh dược viên ETC và CTV ETC 27

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Bình Dương

Trinh dược viên OTC hoặc CTV OTC 27

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Bình Dương

Trình Dược Viên (Medical Representative)

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Trình dược viên toàn quốc 02

Cong ty CP Vinapharm - Bình Dương

Dược Sĩ Trung Cấp

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên (Đại Lý Độc Quyền)

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên (4 Người)

Bình Dương

Dược Sĩ Đại Học

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kho

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nữ Nhân Viên Kinh Doanh - Quan Hệ Nhà Cung Cấp

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược Sĩ Đại Học

Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh - Quan Hệ Khách Hàng

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh - Quan Hệ Nhà Cung Cấp

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nữ Hành Chính Kinh Doanh

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Hành Chính Kinh Doanh

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhan Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển

Cong ty Co phan Cong nghe Viet A - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kỹ Thuật - Thiết Kế Biết Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Vision International - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm ( Lap Supporter, Chỉ Tuyển Nam)

Behn Meyer & Co. (pte) Ltd. - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>