39066  

việc làm nganh y duoc

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Y Tế

Cong ty Co Phan Cam Ha - Tp Hồ Chí Minh - 4.500.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển thị trường ngành dược 28

Cong ty Co phan Duoc pham PHARVINA - Hà Nội

Giám đốc kinh doanh (ngành dược) 17

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Giám đốc kinh doanh (ngành dược) 02

Cong ty Co phan Duoc Pham Xanh - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH duoc pham Thien An - Cần Thơ - 4.000.000₫ một tháng

Quản lý kinh doanh ngành dược

Cong ty CP Dong Y Tue Duc - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý kinh doanh ngành dược 18

Cong ty Co Phan Dong Y Tue Duc - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy (ngành dược)

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế ngành dược

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng nang mềm + kỹ thuật ngành dược

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên pha chế ngành dược 13

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy (ngành dược) 13

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kế toán (ngành dược) 07

Cong Ty Thien Long - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Trình Dược Viên Ngành Hàng OTC Tại Hà Nội

Hà Nội

Trình Dược Viên Ngành Hàng OTC

Hà Nội

Phụ Kho Ngành Hàng Dược

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Phụ Kho Ngành Hàng Dược

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Việt Nam

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Quảng Ngãi

CONG TY TNHH TUE LINH - Quảng Ngãi

Quan hệ đối ngoại - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Tiền Giang

CONG TY TNHH TUE LINH - Tiền Giang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Dược Tại Khánh Hòa

CONG TY TNHH TUE LINH - Khánh Hòa

trang:     1 | 2 | 3    >>