31116  

việc làm nganh y duoc

  

Giám sát bán hàng ngành dược phẩm

Cong ty Co phan Duoc Pham OPC - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh ngành dược phẩm 19

Cong ty TNHH Duoc lieu D va A Viet Nam - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn (Ngành dược phẩm)

Cong ty Co phan Duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội

Nhân viên marketing ngành dược

Cong ty Co phan duoc pham Lis Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng ngành dược

Cong ty TNHH duoc pham Thien An - Cần Thơ - 4.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận kinh doanh ngành dược

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Biên tập viên Ngành Dược 15

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Tư Vấn Viên Ngành Dược

Hà Nội

Nhân Viên QC bao bì Ngành Mỹ Phẫm Thực Phẩm Dược Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Kinh Doanh Ngành Dược

Hà Nội

Chuyên viên marketing ngành dược

Hà Nội

Nhân Viên Pha Chế Ngành Dược

Cong ty TNHH Medistar Viet Nam - Hà Nội

Trình Dược Viên Ngành Hàng OTC

Hà Nội

Tuyển Gấp Trình Dược Viên Ngành Hàng OTC Tại Hà Nội

Hà Nội

Trưởng bộ phận kinh doanh ngành dược

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn (Ngành dược phẩm)

Hà Nội

Chuyên viên marketing ngành Dược

Hà Nội

Giám Sát Kinh Doanh Ngành Dược

Hà Nội - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hội Thảo - Ngành Dược

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>